Актуальная цена заказа: 0.00Актуальная цена заказа USD: Начислим баллов: Сколько это в USD: Сколько это в текущей валюте: Цена с примененным купоном и с вычетом кэшбэка: Сколько баллов можно списать: Размер кэшбека который можно списать:

Jeg godtar vilkårene

Les denne brukeravtalen nøye. Hvis det er noen deler av denne brukeravtalen du ikke samtykker i, har du ikke rett til å bekrefte registreringen din, bruke noen av tjenestene på https://royalfut.com, eller selge, kjøpe eller utveksle varer via denne utvekslingsplattformen.

Brukeravtale

ROYALFUT.com

Yasha Limited, Office 1002 Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus, 3025

Gjelder fra og med 4. juni 2021.

1. Innledning

1.1. Når du bruker dette nettstedet, godtar du vilkårene i brukeravtalen. Les nøye gjennom brukeravtalen på ROYALFUT.COM. Her finner du rettighetene og forpliktelsene dine og rettighetene og forpliktelsene til ROYALFUT. Personer som ikke samtykker i å følge disse vilkårene, kan ikke registrere seg eller bruke tjenesten.

1.2. ROYALFUT.com («ROYALFUT») er et marked der brukerne kan tilby, selge og kjøpe produkter. ROYALFUT som marked hverken eier eller selger produktene på nettstedet. Salgsavtalen og kjøp utføres direkte mellom kjøpere og selgere.

1.3. ROYALFUT hverken kontrollerer eller garanterer eksistensen, kvaliteten, sikkerheten eller lovlydigheten til produktene som tilbys.

1.4. ROYALFUT er kun en formidler og er ikke ansvarlig for potensielle, faktiske og/eller juridiske konsekvenser av transaksjoner. I enkelte spill kan det forekomme sanksjoner/straffer for enkelte handlinger i selve spillene, inkludert sperring av konto. ROYALFUT hverken leser eller bekrefter ikke reglene til spillene og sjekker ikke brukernes handlinger i slike spill.

1.5. ROYALFUT fungerer som garant for transaksjoner mellom nettstedbrukere og er kun ansvarlig for at transaksjonene utføres som de skal, og er ikke ansvarlig for effektiviteten deres.

1.6. ROYALFUT tillater at brukere er anonyme dersom varer og valuta overføres via www.royalfut.com.

1.7. ROYALFUT er kun ansvarlig for beløpet i transaksjonen, under omstendighetene som er beskrevet i klausul 1.6. Dersom en bruker nektes å fullføre en transaksjon, gir ROYALFUT full refusjon minus gebyr.

1.8. Denne brukeravtalen («avtalen») og andre dokumenter på www.royalfut.com («nettstedet») legger frem prosedyren og vilkårene for samhandling mellom brukere.

1.9. Avtalen inngås mellom deg som bruker tjenestene våre («bruker») og ROYALFUT. Når du godtar denne avtalen, samtykker du i å etterkomme alle vilkårene i avtalen når du skaffer tilgang til tjenestene våre og benytter deg av disse.

1.10. Når du skaffer tilgang til nettstedet, godtar du som bruker vilkårene i den gjeldende avtalen. Du samtykker også i å etterkomme vilkårene i avtalen i henhold til din tilgang til nettstedet og bruken av denne, i tillegg til alle oppdateringer, modifikasjoner, tillegg til eller endringer av nettstedet. Du må ikke bruke nettstedet dersom du ikke godtar samtlige vilkår i avtalen. Du kan ikke bruke dette nettstedet og samtykke i vilkårene i denne avtalen dersom (A) du ikke kan inngå en bindende kontrakt fordi du er under myndighetsalder, eller (B) du ikke kan bruke nettstedet på grunn av lovene i De forente arabiske emirater eller andre land, inkludert landet der du er bosatt og landet du befinner deg i når du bruker nettstedet.

1.11. ROYALFUT forbeholder seg helt og holdent retten til å nekte å gi brukere refusjon hvis hele bestillingen deres ble levert.

1.12. Refusjoner blir bare gitt etter at ROYALFUT-teamet har gått gjennom brukerens forespørsel om refusjon. Avgjørelsene til ROYALFUT-teamet er absolutte og avgjørende. I tilfeller der brukeren får en refusjon på sin personlige konto, kan overføringen ta 1 til 14 virkedager. Nøyaktig hvor lang tid overføringen tar, er avhengig av hvilket betalingssystem som brukes. ROYALFUT har ingen innflytelse på denne prosessen. Refusjoner blir bare utstedt til kontoen som ble brukt til å utføre transaksjonen på nettstedet.

1.13. Registrerte brukere kan slette kontoen sin hvis de har pålogginsinformasjonen (e-postadresse og passordet til ROYALFUT-kontoen). ROYALFUT garanterer at brukerens data blir slettet fra databasene sine. Du kan be om at vi skal oppdatere, blokkere eller slette dine personopplysninger hvis disse opplysningene ikke er komplette, hvis de er utdaterte, ugyldige eller anskaffet på ulovlig vis, eller hvis de ikke lenger er relevante for behandlingsformål. Vil du slette dine data, kan du sende oss en e-post på support@royalfut.com.

1.14. ROYALFUT kan når som helst endre denne avtalen eller andre dokumenter på nettstedet med eller uten forvarsel ved å legge ut den oppdaterte og reviderte avtalen og/eller relaterte dokumenter på nettstedet. Den oppdaterte og reviderte avtalen og/eller dokumenter trer i kraft når disse utgis. Dersom du fortsetter å bruke nettstedet etter de oppdaterte og reviderte dokumentene er lagt ut, anses dette som ditt samtykke til de oppdaterte og reviderte vilkårene. Avtalen og nettstedets retningslinjer kan kun endres skriftlig av en autorisert representant for ROYALFUT.

2. Definisjoner

2.1. Personopplysninger: Alle opplysninger tilknyttet et identifisert eller identifiserbart individ.

2.2. ROYALFUT-innhold: Data, tekst, bilder, videoer, kataloger, databaser eller tilbud som er tilgjengelige på eller via nettstedet, omtales heretter som «ROYALFUT-innholdet».

2.3. Registrert bruker: Alle brukere som fyller ut registreringsskjemaet på nettstedet med opplysninger om seg selv (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse osv.) blir en registrert bruker av ROYALFUT.

2.4. Driftsrisikoer: Risikoene som brukerne godtar når de bruker nettstedet eller utfører transaksjoner som anses som transaksjonsrisikoer. Driftsrisikoer inkluderer risikoer for erstatningsplikt eller risiko for skade på noe som helst vis i forbindelse med bruk av nettstedet. Disse risikoene inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

• Feil opplysninger om produkter og tjenester, svindel, kvalitet som ikke tilfredsstiller, uoverensstemmelser vedrørende tekniske krav, defekte eller farlige produkter, ulovlige produkter, forsinkelse av leveranse eller betaling eller det at vilkårene for disse ikke innfris, feilberegninger av verdi, garantibrudd og kontraktbrudd.

• Risikoer for at produksjon, import, distribusjon, tilbud, demonstrasjon, kjøp, salg og/eller bruk av produkter eller tjenester som tilbys eller vises på nettstedet, kan bryte med rettighetene til tredjeparter eller det kan hevdes at de bryter med disse, i tillegg til risikoen for at brukere kan pådra seg utgifter for sitt forsvar og andre kostnader i forbindelse med at tredjeparter hevder rettigheter, eller i forbindelse med at en hvilken som helst part hevder at de har rett til forsvar eller erstatning i forbindelse med å hevde rettighetene eller kravene til tredjeparter.

• Risikoer for at forbrukere, andre kjøpere, produktenes sluttbrukere eller andre personer som hevder å ha lidd tap eller skade i forbindelse med et produkt som opprinnelig ble anskaffet av nettstedets brukere, som følge av salg- og kjøpstransaksjoner i forbindelse med bruk av nettstedet, kan lide tap og/eller kreve erstatning fra deres bruk av slike produkter.

2.5. «Bruker»: En person som skaffet tilgang til nettstedet av hvilken som helst grunn, uavhengig av hvorvidt brukeren har registrert seg på nettstedet.

3. Bruk av ROYALFUT

3.1. Generelle bestemmelser. Brukerne kan kun benytte seg av nettstedet til personlige formål. Alle brukerne samtykker i at de ikke kan kopiere, reprodusere eller laste ned noe av innholdet på nettstedet for å selge eller videreformidle ROYALFUT-innhold, massemeldinger (e-poster, trådløse tekstmeldinger, fysisk post og annet), inngå forretninger som konkurrerer med ROYALFUT eller annen kommersiell bruk av ROYALFUT-innhold. Systematiske søk av ROYALFUT-innhold fra nettstedet for å direkte eller indirekte opprette eller kompilere en samling, kompilasjon, database eller katalog (automatisk eller manuelt) er forbudt uten skriftlig tillatelse fra ROYALFUT. I tillegg er det forbudt for brukerne å bruke ROYALFUT-innhold til et formål som ikke er uttrykkelig tillatt i denne avtalen.

3.2. Brukeren samtykker i å motta meldinger fra ROYALFUT via e-postadressen som er spesifisert i vedkommendes ROYALFUT-konto, eller som er spesifisert når betaling utføres i et av betalingssystemene til ROYALFUTs forretningspartnere, eller via en annen kommunikasjonsmetode angitt som sådan på nettstedet, gjennom denne eller gjennom sosiale mediaplattformer, «instant messenger»-programmer eller online-chat som brukeren har funnet på nettstedet. Brukeren samtykker herved i at ROYALFUT kan bruke brukerens personopplysninger i privat kommunikasjon med brukeren eller til masseutsendelser av meldinger.

3.3. Meldinger eller andre opplysninger som brukeren sender gjennom kommunikasjonssystemer levert av ROYALFUT, i tillegg til e-poster, fakser, brev, meldinger via «messenger»-plattformer, sosiale medier eller meldinger i online-chat sendt til e-postadressene fra opplysningene anskaffet fra nettstedet, kan ikke inneholde noe av materialet som er beskrevet i klausul 5.3, og opplysningene må være korrekte og kan ikke inneholde tilsiktede mangler eller endringer.

3.4. Ingen bruker skal foreta handlinger som undergraver integriteten til datasystemene eller nettverkene som tilhører ROYALFUT eller en annen bruker, og ingen bruker skal forsøke å sikre seg uautorisert tilgang til slike datasystemer eller nettverk.

3.5. Alle personopplysninger mottatt av ROYALFUT blir behandlet i henhold til avtalen.

3.6. ROYALFUT bruker nødvendige informasjonskapsler for å drive nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på enheten din (f.eks. datamaskin, smarttelefon og andre elektroniske enheter) når du bruker nettstedet. Disse informasjonskapslene er nødvendige for grunnleggende funksjonalitet som sikkerhet, nettverksadministrasjon og tilgjengelighet. Du kan når som helst deaktivere dem ved å endre innstillingene i nettleseren din, men dette kan påvirke funksjonaliteten til nettstedet.

3.7. ROYALFUT har retten til å samle inn, bruke, lagre og behandle reklameinformasjonskapsler.

3.8. Som vilkår for tilgang til og bruk av nettstedet samtykker brukerne å avstå fra å bruke ROYALFUT-tjenester til å krenke rettighetene til tredjeparter på noen som helst måte. Hvis dette ikke blir etterfulgt, har ROYALFUT retten til å slette brukerkontoer.

3.9. Under registrering på nettstedet kan ROYALFUT sende et automatisk generert passord til brukeren. Ved å gi opplysninger om kontaktadressen sin (f.eks. e-postadresse), samtykker brukeren i at disse opplysningene er verifiserbare, korrekte og fullstendige, og brukeren bekrefter og garanterer dette. Ved å oppgi en kontaktadresse samtykker brukeren i å motta en melding med et passord fra ROYALFUT i henhold til klausul 3.2. Brukeren samtykker i at passordet ikke garanterer den fullstendige sikkerheten til kontoen sin overfor uautorisert tilgang på nettstedet, og passordet burde derfor endres før første innloggingsforsøk, slik at kontoen er mest mulig sikker.

3.10. ROYALFUT forbeholder seg retten til å slette brukerkontoer i tilfeller der ROYALFUT mener at brukerens adferd er ugunstig for interessene til ROYALFUT, deres ansatte, direktører, forretningspartnere eller andre brukere, eller av hvilken som helst grunn etter ROYALFUTs eget skjønn ene og alene, med eller uten grunn.

3.11. ROYALFUT kan oppgi lenker til eksterne sider som kan være involvert i salg av produkter og tjenester. ROYALFUT er ikke ansvarlig for å gjennomgå eller evaluere nettsteder og kontrollerer ikke innholdet på nettstedene eller avgjørelsene som blir tatt av tredjeparter. ROYALFUT er ikke ansvarlig for handlinger disse nettstedene foretar seg overfor deg.

3.12. Brukeren samtykker i at selgeren må levere bestillingen i løpet av 3 dager fra det øyeblikk da alle nødvendige opplysninger ble gitt av brukeren for leveransemetoden (e-postadresse, passord, reservekode for EA-konto), uavhengig av pris på bestillingen.

4. Registrert bruker

4.1. Ved å bli en registrert bruker samtykker du i innsamlingen, behandlingen, lagringen og overføringen av dine personopplysninger. Du samtykker også i at dine personopplysninger blir inkludert i vår database, og du tillater at ROYALFUT kan dele slike opplysninger med andre brukere i henhold til formålene beskrevet i avtalen.

4.2. ROYALFUT kan avslå registrering og nekte å utstede en konto og et tilknyttet brukernavn og passord til en hvilken som helst bruker, med eller uten grunn.

4.3. ROYALFUT kan når som helst stenge eller slette en registrert brukerkonto dersom

• den registrerte brukeren etter ROYALFUT sitt skjønn ene og alene har brutt noen av reglene i denne avtalen

• ROYALFUT har rimelig grunn til å mistenke at opplysningene som den registrerte brukeren har oppgitt, ikke stemmer, ikke er aktuelle ved dags dato eller er ufullstendige

• ROYALFUT mener at brukerens adferd er ugunstig for interessene til ROYALFUT, deres ansatte, direktører, forretningspartnere eller andre brukere

• ROYALFUT har truffet avgjørelsen etter eget skjønn ene og alene, med eller uten grunn

4.4. En registrert bruker kan ikke selge, forsøke å selge, tilby seg å selge, tildele eller på noen annen måte overføre en konto, et brukernavn eller et passord til tredjeparter uten ROYALFUT sitt skriftlige samtykke i forkant. ROYALFUT kan stenge eller slette kontoen til den registrerte brukeren eller mottakeren til den registrerte brukeren i tilfeller der et salg, tilbud om salg, en gave, en tildeling eller en overføring er i uoverensstemmelse med vilkårene i denne seksjonen.

5. Innlegg på ROYALFUT

5.1. Det oppstår ingen handelsrelasjoner mellom en bruker og ROYALFUT, deres forretningspartnere, direktører, sjefer eller ansatte på grunnlag av at ROYALFUT viser brukeropplysninger på nettstedet.

5.2. Alle brukerne forstår, garanterer og samtykker i at

• alle opplysninger brukeren gir til nettstedet er sanne, korrekte, aktuelle ved dags dato og komplette

• brukeren støtter og endrer opplysningene raskt dersom disse ikke er sanne, korrekte, aktuelle ved dags dato og komplette

5.3. Alle brukere erklærer, garanterer og samtykker i at opplysningene de gir til ROYALFUT for bruk på nettstedet ikke

a) inneholder falske opplysninger eller tilbyr / reklamerer for falske varer, og at de ikke er tilknyttet salg eller forsøk på å selge imitasjonsvarer, stjålne varer eller varer som er forbudt ved lov å markedsføre og/eller selge, og som ikke avstedkommer ulovlig virksomhet på noen annen måte

b) inngår som forsøk på å svindle andre brukere av nettstedet, eller noen andre ulovlige formål

c) inngår som en del av markedsføring av produkter eller tjenester som bryter med eller bidrar til å bryte med rettighetene til tredjeparter på noen som helst måte

d) bryter gjeldende lover, regler eller forskrifter (inkludert, men ikke begrenset til regulering av eksport, forbrukervern, urettferdig konkurranse, antidiskriminering eller falsk reklame)

e) innebærer injurier, ulovlige trusler eller ulovlige tiltaler

f) er krenkende, og ikke promoterer pornografi av noe slag eller er tilknyttet pornografiske materialer, varer eller annet innhold som på noe vis promoterer seksuelt materiale, eller som er skadelig for mindreårige på noe vis

g) oppfordrer til diskriminering ut ifra rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemning, seksuell legning eller alder

h) inneholder noe materiale som anses som uautorisert reklame eller søppelpost

i) ber om tilbud fra brukere i forretningsøyemed. Dessuten autoriserer brukeren at ROYALFUT kan kreve vederlag på inntil € 150,00 med brukerens registrerte betalingsmetode i filen, og/eller kreve et innskudd på inntil € 300,00 for aktivering av brukerens konto, dersom ROYALFUT oppdager at brukeren har brutt klausul 5.3 (i).

j) inneholder datavirus, «trojans» eller annen destruktiv programvare, koder, lenker og nettgrensesnitt som kan skade eller forstyrre programvare eller maskinvaresystemer, eller ta over / anskaffe noen som helst programvare eller maskinvaresystemer, data eller personopplysninger

k) direkte eller indirekte henvise til beskrivelsen av varer og tjenester som denne avtalen forbyr, eller inkludere beskrivelsen av disse

l) stiller ROYALFUT, deres ansatte, direktører eller forretningspartnere til ansvar

5.4. Hver bruker erklærer, garanterer og godtar at brukeren har anskaffet fra en tredjepart alle de nødvendige opphavsrettene, varemerkene, forretningshemmelighetene eller patentlisenser og tillatelser, samt andre lisenser og tillatelser som kan være nødvendige i henhold til person- og eiendomsrettene til en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til personlighetsrettighetene og retten til personvern), for materialer og opplysninger av noe slag som brukeren legger ut på nettstedet og gir til ROYALFUT eller gir ROYALFUT tillatelse til å vise eller lagre. Hver bruker erklærer, garanterer og godtar at brukeren ene og alene er ansvarlig for å påse at materialer og data som brukeren viser på nettstedet, og som brukeren gir til ROYALFUT og gir ROYALFUT tillatelse til å vise og lagre, ikke bryter med rettighetene til tredjeparter, eller at de ble vist med samtykke fra eieren/eierne av slike rettigheter. Hver bruker erklærer, garanterer og godtar at brukeren har retten til å produsere, tilby, selge, importere og distribuere produkter som brukeren tilbyr og viser på nettstedet, og at denne typen produksjon, tilbud, import og/eller distribusjon ikke bryter med rettighetene til en tredjepart.

5.5. Hver bruker gir en ugjenkallelig, permanent, verdensomspennende og royaltyfri underlisens (gjennom flere nivåer) og tildelbar lisens til ROYALFUT og deres forretningspartnere til å vise og bruke alle opplysningene som brukeren har gitt i henhold til målene beskrevet i avtalen, i tillegg til lisensen for å hevde rettigheter som du har i henhold til slike materialer og opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, publisitet- og databaserettigheter, i alle kjente og hittil ukjente medier.

5.6. ROYALFUT har ubetinget rett til å offentliggjøre opplysninger om brukerens bestilling på nettstedet (klokkeslett for bestillingen, hvor mye tid som har gått siden bestillingen ble påbegynt og siden den ble avsluttet, inkludert kostnadene for automatisk sending (15 minutter), plattformen og antallet mynter i bestillingen), mens brukerens e-postadresse skjules med inntil 7 synlige symboler for å overholde konfidensialitet.

5.7. ROYALFUT forbeholder seg retten til å fjerne materiale fra nettstedet etter eget skjønn dersom materialet anses som ulovlig, at det kan ligge til grunn for erstatningskrav fra ROYALFUT, at det bryter denne avtalen, eller det anses som upassende på noen måte.

5.8. ROYALFUT forbeholder seg retten til å samarbeide med regjeringer, privatetterforskere og/eller krenkede tredjeparter for å undersøke handlinger som mistenkes for å være kriminelle eller bryte med sivilretter. I tillegg kan ROYALFUT formidle identiteten og kontaktopplysningene til en hvilken som helst bruker dersom det foreligger krav fra en stat eller et politiorgan, en krenket tredjepart, stevning eller noen annen juridisk handling, og ROYALFUT er ikke ansvarlig for utgifter eller andre konsekvenser av slik formidling. Brukeren samtykker også i å ikke kreve erstatning fra ROYALFUT for slik formidling. Med henhold til opplysningene ovenfor kan ROYALFUT sperre eller slette brukerkontoer dersom ROYALFUT anser slike handlinger som upassende etter eget skjønn. Brukeren samtykker i at ROYALFUT ikke har noe ansvar overfor brukeren, inkludert ansvaret for tort og svie, i tilfeller der ROYALFUT treffer noen av tiltakene beskrevet i denne delen, og brukeren samtykker i at det foreligger en risiko for at ROYALFUT kan treffe slike tiltak.

6. Transaksjoner mellom kjøpere og selgere

6.1. ROYALFUT gjør tilgjengelig en elektronisk nettplattform i bytte mot opplysninger mellom kjøpere («kjøper») og selgere («selger») av varer og tjenester.

6.2. Brukeren har ene og alene ansvar for vilkårene for transaksjoner på nettstedet, via nettstedet eller som resultat av å bruke nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til vilkår for betaling, refusjon, garantier, leveranse, forsikring, gebyrer, skatter, eierskap, lisenser, straffer/bøter, tillatelser, håndtering, transport og oppbevaring.

6.3. ROYALFUT representerer ikke selgere eller kjøpere i spesifikke transaksjoner og handler ikke som agent for selgere eller kjøpere. ROYALFUT kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten eller tilgjengelighet til produkter eller tjenester som legges ut for salg på nettstedet, selgernes evne til å gjennomføre et salg eller kjøpernes evne til å gjennomføre et salg. Brukerne er klare over at andre brukere de handler med, kan ha bedragerske hensikter. ROYALFUT anbefaler å bruke diverse verktøy som er tilgjengelig på siden, i tillegg til sunn fornuft, for å vurdere den man handler med.

6.4. I tilfeller der overføringen av varer og midler til alle brukere i en enkelt transaksjon utføres via en representant for ROYALFUT, kan brukerne forbli anonyme, med garanti for refusjon av varen/og eller betaling.

6.5. Hver bruker samtykker i at brukeren helt og fullt forstår alle risikoene for transaksjoner når de bruker nettstedet til å utføre transaksjoner, og at brukeren påtar seg alle risikoer for erstatningskrav av noe slag i forbindelse med bruk av nettstedet. Hver bruker samtykker i at ROYALFUT ikke er ansvarlig for noe tap, erstatningskrav, utgifter, skade, ubeleilighet, eller forstyrrelse av noe slag som kan oppstå fra eller i forbindelse med noen transaksjonsrisikoer.

6.6. Brukerne må selv betale alle skatter for salg og bruk og alle andre skatter i forbindelse med bruk av nettstedet.

7. Betaling

7.1. Betalingen som ROYALFUT tar for bruk av tjenestene overskrider ikke 50 % av beløpet på den betalte bestillingen, avhengig av leverandørtilbud.

7.2. Brukerne må kunne betale ROYALFUT gebyrer og alle andre gebyrer og gjeldende skatter tilknyttet tjenestene innen fristen.

7.3. Transaksjoner mellom kjøpere og selgere på nettstedet kan utføres med en kampanjekode (kupong) eller ved å klikke på en partnerlenke. Hver forretningspartner mottar en fast prosentandel av alle transaksjonene utført på nettstedet via en partnerlenke eller med en oppgitt kampanjekode (kupong).

8. Tvister mellom brukere

8.1. Dersom det oppstår tvister mellom brukerne i henhold til transaksjoner på siden, samtykker brukeren i at tvisten kan sendes inn til ROYALFUT, som skal megle en endelig og bindende avgjørelse. For at ROYALFUT skal kunne utføre undersøkelsene sine på rettferdig og rimelig vis, samtykker brukerne i å avstå fra å kreve megling mens bestillingen er åpen eller utestående. Brukere som krever at tredjeparter griper inn (med unntak av statlige myndigheter), blir behandlet som følger: Handlingene deres vil anses som forstyrring av undersøkelsesprosessen og et forsøk på å tvinge frem en avgjørelse i deres favør. ROYALFUT forbeholder seg retten til å stenge eller permanent utvise brukere som forsøker å blande seg inn i vanlige operasjonsprosedyrer for bestillinger som fortsatt er åpne eller utestående.

8.2. Dersom selgeren må refundere et beløp til kjøperen eller ROYALFUT, autoriserer selgeren at ROYALFUT kan fjerne det refunderte beløpet (i samme valuta eller en annen valuta) fra den gjeldende betalingsmetoden (f.eks. PayPal) og overføre det til ROYALFUT. Selgeren må ha en gyldig betalingsmetode på kontoen sin. Dersom det ikke er tilstrekkelige midler på kjøperens konto, gir selgeren ROYALFUT tillatelse til å kreve inn det utestående beløpet via denne betalingsmetoden. ROYALFUT kan også sette inn det refunderte beløpet på selgerens konto. Dersom selgeren ikke oppgir en gyldig betalingsmetode til ROYALFUT, kan vi kreve inn de utestående beløpene via andre innsamlingsmetoder, inkludert det å holde tilbake en samling.

8.3. Dersom ROYALFUT i sjeldne tilfeller kommer frem til at en tvist mellom brukere oppsto som følge av brudd på brukeravtalen, skal brukeren som har brutt avtalen, betale ROYALFUT en bot på € 150.00. ROYALFUT kan i tillegg stenge eller blokkere brukerens konto og/eller kreve et depositum på opptil € 300.00 for gjenaktivering av brukerens konto.

9. Garanti og ansvarsbegrensning

9.1. Funksjonene og tjenestene på nettstedet blir levert «som de er» og «etter tilgjengelighet», og ROYALFUT frasier seg enhver garanti, uttrykkelig eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til enhver garanti om tilstand, kvalitet, varighet, ytelse, sannferdighet, pålitelighet, salgbarhet eller formålstjenlighet. Alle slike garantier, ytringer, vilkår, forpliktelser og vilkår er utelukket.

9.2. ROYALFUT fremmer ingen representasjoner eller garantier i henhold til gyldigheten, sannferdigheten, påliteligheten, kvaliteten, stabiliteten, fullstendigheten eller aktualiteten til noen av opplysningene som formidles på eller gjennom nettstedet. ROYALFUT hverken representerer eller garanterer at produksjonen, importeringen, distribusjonen, tilbud, kjøp, salg og/eller bruk av produktene eller tjenestene som tilbys eller vises på nettstedet, ikke bryter med rettighetene til tredjeparter, og ROYALFUT hverken representerer eller garanterer noe som helst med henhold til et produkt eller en tjeneste som tilbys eller vises på nettstedet.

9.3. Brukeren laster ned eller anskaffer materiale på nettstedet på annet vis, etter eget skjønn og på egen risiko, og hver bruker er ene og alene ansvarlig for eventuell skade på datasystemer eller datatap som følge av nedlasting av slikt materiale. Ingen muntlige eller skriftlige råd eller opplysninger brukeren har anskaffet fra ROYALFUT eller via nettstedet, ligger til grunn for garantier som ikke er uttrykkelig nevnt i dette dokumentet.

9.4. ROYALFUT er ikke på noe vis ansvarlig for eventuelle forsinkelser, svikter eller forstyrrelser av innholdet eller tjenestene som tilbys gjennom nettstedet, og som oppstår direkte eller indirekte fra naturlige fenomener eller årsaker hinsides dets kontroll, inkludert svikter i henhold til internettforbindelse, datamaskiner, telekommunikasjon og andre svikter, utstyrssvikt, strømbrudd, streik, arbeidstvister, opprør, sivil uro, manglende ansatte eller materiale, brann, flodbølger, orkaner, eksplosjoner, naturkatastrofer, kriger, handlinger utført av regjeringer, kjennelser fra nasjonale eller utenlandske domstoler eller tredjeparter som ikke innfrir sine forpliktelser.

9.5. Alle brukere samtykker i å fraskrive ROYALFUT og deres forretningspartnere, direktører, sjefer og ansatte ansvar for tap, krav, erstatning (inkludert juridiske kostnader basert på fullstendig kompensasjon) som kan oppstå direkte eller indirekte

1) fra bruk av nettstedet utført av brukeren, inkludert, men ikke begrenset til visning av opplysningene til en bruker på nettstedet

2) fra tilfeller der brukeren bryter med noen av vilkårene i avtalen

3) fra tilfeller der en bruker bryter med ROYALFUT-brukerens erklæringer eller garantier, inkludert, men ikke begrenset til tilfellene i seksjon 5.3, 5.4 og 5.5 ovenfor

4) som følge av krav fra tredjeparter eller andre tredjeparter knyttet til produktene som tilbys eller vises på nettstedet

9.6. ROYALFUT og deres forretningspartnere, direktører, sjefer og ansatte er ikke ansvarlige for spesielle, direkte, indirekte eller straffbare skader eller andre skader generelt (inkludert, men ikke begrenset til skader som følge av tap av fortjeneste eller oppsparte midler, forretningsforstyrrelser og tap av opplysninger), enten som følge av en kontrakt, uaktsomhet, tort, erstatningsplikt og annet, eller noe annet tap som følge av

1) bruk av nettstedet eller nettstedets utilgjengelighet

2) mangler i varer, prøver, data, opplysninger eller tjenester som kjøpes eller anskaffes fra en bruker eller tredjepartstjeneste via nettstedet

3) brukerens krav i henhold til produksjon, import, distribusjon, tilbud, demonstrasjon, kjøp, salg og/eller bruk av produkter eller tjenester som tilbys eller vises på nettstedet, som kan bryte med rettighetene til tredjeparter, eller det kan hevdes at de bryter med disse, eller i forbindelse med at en hvilken som helst part hevder at de har rett til forsvar eller erstatning i forbindelse med å hevde rettigheter, eller kravene til tredjeparter

4) tredjeparters uautoriserte tilgang til en brukers personopplysninger

5) ytringer, adferd eller materiale som brukere legger ut på nettstedet, inkludert injurier og støtende eller ulovlig materiale

6) noen annen grunn knyttet til aktivitetene til ROYALFUT og formidlingen av tjenester via nettstedet

9.7. ROYALFUT forbeholder seg retten, på egen bekostning, til å ene og alene beskytte og kontrollere enhver sak, og i slike tilfeller må du samarbeide med ROYALFUT om å løse saken.

9.8. ROYALFUT forbeholder seg retten til å innskrenke, nekte eller opprette en annen tilgang til nettstedet og dets funksjoner for ulike brukere, og å endre en hvilken som helst funksjon eller introdusere nye funksjoner uten forvarsel. Hver bruker anerkjenner at det å ikke få tilgang til nettstedet, helt eller delvis og av noen som helst grunn, kan påvirke forretningene deres på en negativ måte. Hver bruker samtykker i at hverken ROYALFUT eller noen av deres forretningspartnere, direktører, sjefer eller ansatte skal holdes ansvarlige overfor brukeren eller noen tredjeparter for manglende tilgang til nettstedet (enten på grunn av regelbrudd, begrenset tilgang, endring eller avvikling av en funksjon på nettstedet eller av andre grunner).

9.9. ROYALFUT står ikke bak tredjepartsinnhold, enten fra anonyme brukere, offentlige forfattere eller lønnede bidragsytere. Hverken ROYALFUT eller noen av deres forretningspartnere, direktører, sjefer eller ansatte har inngått noe som helst forhold til slike tredjeparter. Alt tredjepartsinnhold er ansvaret til parten som tilbyr innholdet ene og alene. Hverken ROYALFUT eller noen av deres forretningspartnere, direktører, sjefer eller ansatte er ansvarlige for sannferdigheten, relevansen, lovligheten eller gyldigheten til noe tredjepartsinnhold og er ikke ansvarlig overfor brukeren i henhold til brukerens avhengighet av slikt tredjepartsinnhold. Hverken ROYALFUT eller noen av deres forretningspartnere, direktører, sjefer eller ansatte er ansvarlige for sannferdigheten, relevansen, lovligheten eller gyldigheten til noe tredjepartsinnhold og er ikke ansvarlig overfor brukeren i henhold til brukerens avhengighet av slikt tredjepartsinnhold.

9.10. ROYALFUT kan autorisere brukere til å skaffe tilgang til innhold, produkter eller tjenester som tilbys av tredjeparter via hyperlenker (verbale lenker, bannere, kanaler og annet) til et nettsted eller en profil/konto på nettjenesten til tredjeparten. Brukeren anerkjenner at ROYALFUT ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og ikke styrer slike nettsteder, og hverken ROYALFUT eller noen av deres forretningspartnere, direktører, sjefer eller ansatte er ansvarlige overfor noen for slike nettsteder eller innhold, produkter eller tjenester som er tilgjengelige på slike nettsteder. Brukeren må lese og gjøre seg kjent med bruksvilkårene og personvernerklæringene til slike nettsteder før brukeren benytter seg av slike tredjepartsnettsteder.

9.11. Dersom ROYALFUT skal holdes ansvarlig til tross for det foregående, er ansvaret begrenset til størsteparten av a) beløpet i tvisten om en bestemt transaksjon, b) beløpet i tvisten der beløpet ikke overskrider de samlede gebyrene brukeren har betalt ROYALFUT 12 måneder før handlingen førte til erstatningsplikten, eller $ 100.

10. Brukermerknad

10.1. Alle merknader og krav utstedt til brukeren er gjeldende dersom de leveres personlig, sendes med bud eller til en registrert postadresse, e-postadresse eller faks som brukeren har oppgitt overfor ROYALFUT, eller ved å offentlig og gratis utgi en slik merknad eller et krav på nettstedet. En merknad til brukeren anses som mottatt av brukeren hvis og når

• ROYALFUT kan demonstrere at en fysisk eller elektronisk melding ble sendt til brukeren

• ROYALFUT offentlig legger ut en slik merknad for gratis tilgang på nettstedet

11. Juridiske tvister

11.1. Partene samtykker i at ethvert lovlig eller rettferdig krav eller en tvist som oppstår eller kan oppstå mellom dem i henhold til denne eller tidligere versjoner av ROYALFUT-brukeravtalen, din bruk av eller tilgang til nettstedet, tjenester eller produkter eller tjenester som selges eller kjøpes via ROYALFUT-nettsteder, -tjenester, -applikasjoner eller -verktøy skal løses i henhold til reglene i denne seksjonen om juridiske tvister.

11.2. Du samtykker i at FAE-lovene, uavhengig av motstridende lovprinsipper, gjelder for brukeravtalen og alle krav eller tvister som oppstår eller kan oppstå mellom deg og ROYALFUT, med mindre annet er oppgitt i brukeravtalen.

11.3. Dersom det skulle oppstå en tvist, et krav, spørsmål eller uenigheter på bakgrunn av denne avtalen eller i forbindelse med brudd på denne, vil partene i avtalen treffe alle tiltak for å løse tvisten, kravet, problemet eller uenigheten. De vil derfor konsultere og forhandle med hverandre, anerkjenne hverandres gjensidige interesser, og prøve å komme frem til en rettferdig og rimelig løsning som tilfredsstiller begge parter. Hvis de ikke kommer frem til en slik avgjørelse innen 60 dager, vil alle tvister, krav, spørsmål eller uenigheter bli avgjort i retten der hvor selskapet Azur Apps FZ-LLC holder til (Apartment 40903, V Five Palm South Residence, Jumeirah, PB336929, Dubai, De forente arabiske emirater), etter at en av partene har varslet den andre parten, avhengig av brukertypen.

12. Generell informasjon

12.1. ROYALFUT-avtalen og alle dokumentene som legges ut på nettstedet vårt, utgjør hele avtalen mellom brukeren og ROYALFUT i henhold til tilgang til og bruk av nettstedet, og gjelder fremfor alle andre tidligere skriftlige eller muntlige avtaler i henhold til innholdet i denne avtalen.

12.2. ROYALFUT og brukeren er selvstendige næringsdrivende, og ingen byråer, partnerskap, «joint venture», ansatt-arbeidsgiver-forhold eller franchisegiver-franchisetaker-forhold er tiltenkt eller opprettet med denne avtalen.

12.3. Dersom ROYALFUT ikke utøver eller håndhever noen av rettighetene eller reglene i denne avtalen, innebærer ikke dette en frasigelse av slike rettigheter eller regler.

12.4. Dersom en eller flere av reglene i avtalen anses som ugyldig eller umulig å håndheve, vil regelen bli fjernet fra avtalen, og dette vil ikke påvirke gyldigheten av de gjenstående reglene i avtalen.

12.5. Brukeren samtykker i at ingen tredjeparter skal begunstiges i avtalen.

12.6. Overskriftene er kun for referanse, og de hverken definerer, begrenser, tolker eller beskriver det overskriften eller seksjonen omfatter på noe vis.

13. Overensstemmelse med AML-/KYC-policyer

13.1. Kjøperen og selgeren samtykker i at ROYALFUT har en «Know Your Customer»-policy («kjenn kunden») og AML-policy («Anti-Money Laundering», antihvitvask) for å motarbeide svindel på internett.

13.2. ROYALFUT har NULLTOLERANSE for svindel på internett og alle forsøk på å skaffe tilgang til brukeropplysninger eller andre opplysninger på nettstedene deres på ulovlig eller hemmelig vis. Selskapet samarbeider med lokale, nasjonale og internasjonale etater som etterforsker svindel og bruker en rekke metoder, blant annet elektroniske, til å forhindre, oppdage og motarbeide svindel. Selskapet vil etter lovens fulle omfang aggressivt forfølge ugjerningsmenn som har blitt anholdt og som har begått svindel på nettstedet. Selskapet samarbeider blant annet med statlig og lokalt politi, FBI i USA, internasjonale tolletater og Interpol.

13.3. Som del av «Know Your Customer»-prosedyrene evaluerer ROYALFUT kundetransaksjoner og samler inn og lagrer materielle fakta om brukerne, kundene og deres transaksjoner. ROYALFUT forplikter seg til å beskytte brukerens rettigheter og personvern. ROYALFUT samler inn personopplysninger fra kundene kun i det omfanget som er nødvendig for å levere tjenestene til brukerne. Personopplysninger om kjøpere og tidligere kjøpere kan bare formidles til tredjeparter i et begrenset antall omstendigheter i henhold til gjeldende lover og avtaler mellom ROYALFUT og brukeren. ROYALFUT må omhyggelig lagre kundefiler, inkludert erklæringer, transaksjonsrapporter, kvitteringer, merknader, intern korrespondanse og andre dokumenter som angår brukeren elektronisk så lenge dette er påkrevd av underskriverne hos de respektive bankene som gir kreditt.

13.4. Alle økonomiske transaksjoner som kan knyttes til hvitvasking av penger, anses som mistenkelig. Grunnlaget for å anslå hvorvidt en bestemt transaksjon er mistenkelig, kan bestå av personlig observasjon og erfaring gjort av ROYALFUT-ansatte, i tillegg til mottatte eller identifiserte opplysninger. ROYALFUT kan i samsvar med gjeldende lover og kravene til internasjonale organisasjoner, dersom det er nødvendig og uten forpliktelse til å anskaffe godkjennelse eller merknad fra klienten, varsle lovgivende eller rettshåndhevende myndigheter om mistenkelige transaksjoner. ROYALFUT skal periodevis se gjennom lister utgitt av lokale myndigheter og internasjonale organisasjoner over kjente terrorister eller mistenkte terrorister, terrororganisasjoner og høyrisikoland som er underlagt OFAC-sanksjoner. ROYALFUT må utføre tilbørlig aktsomhet i henhold til kundene ved å analysere transaksjonene deres for hvitvasking av penger.

14. Samtykke i behandling av personopplysninger

Når brukeren har registrert seg på tjenesten, samtykker vedkommende i at ROYALFUT kan sjekke og behandle vedkommendes personopplysninger, og at dette skal være underlagt følgende vilkår:

1. Operatøren behandler data om subjektet for å

• levere tjenestene våre

• ta kontakt med deg på e-post, telefon eller andre måter for å løse tvister, kreve inn gebyrer, utføre problemsøking i forbindelse med kontoen din eller nettstedene, tjenestene, applikasjonene og verktøyene våre, eller av noen annen grunn der det er tillatt ved lov

• forhindre og oppdage svindel, sikkerhetsbrudd, potensielle ulovlige aktiviteter, og for å håndheve brukeravtalene våre

• verifisere kundenes identitet

• sørge for driften, blant annet med effektivitetsgevinster, opplæring og kvalitetskontroll

• forhindre uautorisert tilgang og endring av systemene våre

• markedsføre tjenestene våre og tjenestene til utvalgte tredjeparter for

✓ nåværende og tidligere klienter

✓ tredjeparter som tidligere har gitt uttrykk for tjenestene våre

✓ tredjeparter vi ikke har samarbeidet med tidligere

• eksterne tilsyn og kvalitetskontroller

2. Listen over personopplysninger som overføres til ROYALFUT for behandling:

Vi kan samle inn og bruke følgende personopplysninger:

• navnet ditt og kontaktopplysninger som e-postadresse og telefonnummer

• opplysninger som gjør det mulig for oss å bekrefte identiteten din, blant annet fødselsdato

• opplysninger om kjønnet ditt, dersom du oppgir disse til oss

• innloggingsdata, sidevisningsstatistikk, trafikk til og fra ROYALFUT og informasjonskapsler

• posisjonsdata

• opplysninger om leveransen (plattform, antall mynter i bestillingen), faktureringsopplysninger og opplysninger om transaksjoner og betalingskort

• dine personlige og yrkesmessige interesser

• ditt yrkesmessige nettnærvær

• kontakthistorikken din med ROYALFUT, deres ansatte, direktører, forretningspartnere, kjøpshistorikken din og lagrede gjenstander på ROYALFUT

• opplysninger om kontoer du kobler opp mot ROYALFUT, for eksempel Facebook, Google eller andre plattformer

• opplysninger som gjør det mulig for oss å utføre kredittundersøkelser og andre undersøkelser av din økonomi

• opplysninger om hvordan du bruker ROYALFUT-nettstedet

• svarene du har oppgitt i spørreundersøkelser og opplysninger om deltakelse i konkurranser, gaveartikler og spesialtilbud

• transaksjonsopplysninger basert på ROYALFUT-aktiviteten din (f.eks. opplysninger som kan forenkle kjøps- og salgsprosessen)

• offentlige diskusjoner, chat-meldinger, løsning av tvister, korrespondanse via ROYALFUT og korrespondanse sendt til oss

• andre opplysninger, blant annet IP-adresse og vanlig internett-loggopplysninger (nettlesertype, internettleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato-/tidsstempel og «clickstream»-data), i tillegg til andre opplysninger fra tredjeparter, som kontoopplysninger for fakturering du har oppgitt til betalingstjenester du bruker til å kjøpe eller motta betalinger, i tillegg til nettleser-ID, informasjonskapsel-ID, enhetstype, opplysninger om bruk av proxy-server / VPN og relaterte teknologier, posisjonsopplysninger, e-postadresser, telefonnummer og offentlige profiler på sosiale medier, som anskaffes fra våre leverandører av tjenester for forhindring av svindel og gjennom tilbørlig aktsomhet

Disse personopplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere tjenestene våre. Du kan velge å avstå fra å gi oss enkelte opplysninger, men vi krever enkelte opplysninger for at du skal kunne registreres som medlem, kjøpe produkter eller tjenester, fullføre en profil, delta i spørreundersøkelser, konkurranser eller loddtrekninger, stille oss spørsmål eller iverksette andre transaksjoner på nettstedet vårt. ROYALFUT bruker også disse opplysningene for å analysere trender, oppdage svindel og drive siden.

Samtykket gjelder fra det øyeblikk personopplysningene registreres på https://royalfut.com.

15. Erklæring om informasjonskapsler

Når du besøker https://royalfut.com, samtykker du i denne erklæringen, inkludert det faktum at ROYALFUT kan bruke informasjonskapsler og annen data for behandling av Google Analytics, Yandex.Metrics og andre systemer, og at ROYALFUT også kan overføre disse til tredjeparter for å utføre undersøkelser og arbeid eller tilby tjenester.

Når du besøker https://royalfut.com, kan informasjonskapsler brukes til

• å påse at nettstedet er sikkert og at det fungerer som det skal

• forbedre kvaliteten på nettstedet

• registrering på nettstedet

• å gi deg informasjon om nettstedet, inkludert produktene og tjeneste der

• forbedre produkter og/eller tjenester og utvikle nye produkter og/eller tjenester

Andre opplysninger som samles inn, kan brukes til å generere en liste over dine interesser, som består av et tilfeldig identifikasjonsnummer, en interessekategori og et tidsstempel som viser deg online-innhold og reklamer basert på dine interesser.

Det kan hende du kan blokkere, slette eller reservere deg mot bruken av informasjonskapsler med innstillinger i nettleseren og/eller enheten du bruker. Men siden informasjonskapsler er en viktig del av https://royalfut.com, kan det å blokkere, slette eller reservere seg mot bruken av informasjonskapsler føre til at du ikke får tilgang til deler av nettstedet.

Se instruksjonene til utvikleren av nettleseren eller enheten for å finne ut hvordan du kan administrere informasjonskapsler på nettleseren eller enheten du bruker.

Vilkår og betingelser fra 01.10.2020 (01.10.2020 - 07.02.2021)

Vilkår og betingelser fra 08.02.2021 (08.02.2021 - 03.06.2021)

Personvernregler fra 01.10.2020 (01.10.2020 - 07.02.2021)

Psst! Vil du ha noen mynter?