Актуальная цена заказа: 0.00Актуальная цена заказа USD: Начислим баллов: Сколько это в USD: Сколько это в текущей валюте: Цена с примененным купоном и с вычетом кэшбэка: Сколько баллов можно списать: Размер кэшбека который можно списать:

Polityka prywatności

Rejestrując się w usłudze, Użytkownik udziela ROYALFUT zgody na sprawdzanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z następującymi warunkami:

1. Administrator przetwarza dane osoby, której dane dotyczą w celu:

Świadczenia usług.

Kontaktowania się przy pomocy poczty elektronicznej, telefonu lub innych środków w celu rozstrzygania sporów, zbierania opłat, rozwiązywania problemów dotyczących konta, naszych stron, usług, aplikacji lub narzędzi, lub też w innych celach dopuszczalnych przez prawo.

Zapobiegania i wykrywania oszustw, naruszeń bezpieczeństwa, potencjalnie zabronionych lub bezprawnych działań, wykonywania postanowień Umów z Użytkownikami.

Identyfikacji klientów oraz weryfikowania ich tożsamości.

W celach operacyjnych, na przykład w związku z poprawianiem wydajności, szkoleniami i kontrolą jakości.

Zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi i modyfikacjom naszego systemu.

Wprowadzania do obrotu naszych usług oraz usług wybranych osób trzecich dla:

istniejących i byłych klientów,

osób trzecich, które wcześniej wyraziły zainteresowanie naszymi usługami,

osób trzecich, z którymi wcześniej nie współpracowaliśmy.

Zewnętrzne audyty i kontrola jakości

2. Lista danych osobowych przekazywanych ROYALFUT w celu przetwarzania:

Możemy gromadzić i wykorzystywać poniższe dane osobowe naszych klientów:

imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu,

informacje umożliwiające nam weryfikację i potwierdzenie tożsamości naszych klientów, np. data urodzenia,

informacje dotyczące płci, jeżeli zostaną przekazane przez klienta,

dane logowania, statystyki przeglądania stron, działania związane ze stronami ROYALFUT, informacje z plików cookie,

dane dotyczące lokalizacji,

informacje o dostawie (platforma, liczba monet w zamówieniu), informacje dotyczące rachunku, transakcji i kart płatniczych,

zainteresowania osobiste i zawodowe,

zawodowa obecność w sieci,

historia kontaktów z ROYALFUT, jej pracownikami, dyrektorami, podmiotami stowarzyszonymi, historia zakupów i zapisane pozycje w ROYALFUT,

informacje z kont połączonych z ROYALFUT, takich jak Facebook, Google oraz inne platformy,

informacje umożliwiające nam przeprowadzenie kontroli kredytowej lub finansowej klienta,

informacje o sposobie korzystania z Portalu ROYALFUT,

odpowiedzi w ankietach, informacje o uczestnictwie w konkursach, akcjach promocyjnych i ofertach specjalnych,

informacje o transakcjach w oparciu o działania w ramach ROYALFUT (np. informacje potrzebne w celu uproszczenia procesu kupna i sprzedaży),

dyskusje publiczne, czaty, rozstrzyganie sporów, korespondencja za pośrednictwem ROYALFUT, korespondencja wysyłana do nas,

inne informacje, w tym adres IP i standardowe informacje dotyczące logowania w Internecie (rodzaj przeglądarki, ISP, strony startowe/końcowe, system operacyjny, data/czas i sekwencje uruchamianych łączy), a także dodatkowe informacje od osób trzecich, takie jak informacje rozliczeniowe dostarczane przez usługi płatnicze wykorzystywane w celu dokonywania zakupów lub otrzymywania płatności, ID przeglądarki, cookie ID, ID urządzenia, rodzaj urządzenia, informacje o wykorzystaniu serwera proxy/VPN i powiązanych technologii, informacje o lokalizacji, adresy e-mail, numery telefonów, publiczne profile w mediach społecznościowych dostarczane przez naszych dostawców usług w zakresie zapobiegania oszustwom płatniczym i due diligence klientów.

Takie dane osobowe są potrzebne w celu świadczenia przez nas usług. Użytkownik może nie przekazywać powyższych informacji, ale niektóre z nich są niezbędne w celu: zarejestrowania się jako członek, zakupu produktów lub usług, wypełnienia profilu, uczestniczenia w ankietach, konkursach lub losowaniach, zadawania pytań, inicjowania innych transakcji w Portalu. Ponadto, ROYALFUT wykorzystuje te informacje w celu analizowania trendów, wykrywania oszustw i zarzadzania stroną.

Zgoda wchodzi w życie w momencie przesłania danych osobowych na https://royalfut.com

Jeśli chcesz usunąć swoje konto RoyalFUT, wyślij prośbę na adres support@royalfut.com

Psst... Szukasz monet?