Jag godkänner villkoren

Läs följande användaravtal noggrant. Om du inte accepterar alla punkter i det här användaravtalet har du inte rätt att bekräfta din registrering, använda några av tjänsterna som tillhandahålls av https://royalfut.com eller sälja, köpa eller byta varor via den här plattformen.

Användaravtal

ROYALFUT.com

Yasha Limited, Office 1002 Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus, 3025

Giltigt från och med: 4 juni 2021.

1. Introduktion

1.1. Genom att stanna kvar på webbplatsen godkänner du användaravtalet. Läs användaravtalet på ROYALFUT.COM noga, för det beskriver dina och ROYALFUTs rättigheter och skyldigheter. Det är förbjudet att registrera sig på och använda tjänsten utan att gå med på att följa användarvillkoren.

1.2. ROYALFUT.com («ROYALFUT») är en marknad där användare kan sälja och köpa produkter. I egenskap av marknad varken äger eller säljer ROYALFUT produkterna på webbplatsen. Själva handeln sker direkt mellan säljare och köpare.

1.3. ROYALFUT varken kontrollerar eller garanterar produkternas existens, kvalitet, säkerhet eller laglighet.

1.4. ROYALFUT agerar bara mellanhand och tar inget ansvar för eventuella konsekvenser av transaktioner. Viss handlingar i vissa spel kan leda till bestraffningar såsom kontoavstängningar. ROYALFUT varken läser eller verifierar spels regler, och kontrollerar inte användares handlingar i spelen.

1.5. ROYALFUT ansvarar bara för att transaktioner mellan användare på webbplatsen utförs, inte vad de får för konsekvenser.

1.6. ROYALFUT låter användarna vara anonyma om utbytet av varor och pengar sker via www.royalfut.com.

1.7. Under omständigheterna som anges i klausul 1.6 är ROYALFUT endast ansvariga för transaktionsbeloppet. Om en transaktion inte kan fullbordas betalar ROYALFUT tillbaka hela beloppet, minus vår avgift.

1.8. Det här användaravtalet («avtalet») och andra dokument som läggs upp på www.royalfut.com («webbplatsen») beskriver hur användare interagerar och på vilka villkor.

1.9. Det här avtalet upprättas mellan dig som användare av våra tjänster («användaren») och ROYALFUT. Genom att godkänna det här avtalet går du med på att följa alla villkor i avtalet när du använder våra tjänster.

1.10. Genom att besöka eller använda webbplatsen godkänner du som användare de villkor som läggs fram i det här avtalet. Du går även med på att följa de villkor som gäller din användning av webbplatsen samt eventuella uppdateringar, förändringar eller utökningar som görs. Använd inte webbplatsen om du inte godkänner hela avtalet. Du får inte använda den här webbplatsen eller gå med på villkoren i det här avtalet om (A) du inte är tillräckligt gammal för att ingå ett bindande avtal eller (B) det är förbjudet för dig att använda webbplatsen enligt lagstiftningen i Förenade Arabemiraten eller det land där du använder webbplatsen.

1.11. ROYALFUT har fullständig och okränkbar rätt att vägra återbetalning till användare som fått fullständiga beställningar.

1.12. Återbetalningar sker bara utifrån ROYALFUT-teamets bedömningar av användares återbetalningskrav. ROYALFUT-teamets beslut är helt slutgiltiga. Om återbetalningar görs till användarens privata konto tar överföringen 1–14 arbetsdagar. Den exakta tidpunkten beror på vilket betalningssystem som används. ROYALFUT har inget inflytande över detta förfarande. Återbetalningar görs endast till det konto som användes för att genomföra transaktionen på webbplatsen.

1.13. Registrerade användare kan radera sina konton så länge de har sina inloggningsuppgifter (e-postadress, lösenord till ROYALFUT-kontot). ROYALFUT garanterar att användarens uppgifter tas bort från våra databaser. Du kan be oss uppdatera, blockera eller radera dina personuppgifter om uppgifterna är ofullständiga, inaktuella, felaktiga, olagligt förvärvade eller inte längre relevanta i behandlingssyfte. Kontakta oss helt enkelt på support@royalfut.com.

1.14. ROYALFUT kan ändra det här avtalet eller andra dokument på webbplatsen när som helst utan förvarning genom att lägga upp en nyversion av avtalet och/eller relaterade dokument på webbplatsen. Det uppdaterade avtalet och/eller de uppdaterade dokumenten träder i kraft så fort de publiceras. När de uppdaterade dokumenten har publicerats tolkas din användning av webbplatsen som att du har godkänt de nya villkoren. Avtalet och webbplatsens policy kan endast ändras skriftligen av en officiell representant för ROYALFUT.

2. Definitioner

2.1. Personuppgifter: Alla uppgifter relaterade till en identifierad eller identifierbar individ.

2.2. ROYALFUT-innehåll: Information, text, bilder, videor, kataloger, databaser eller erbjudanden som är tillgängliga på eller via webbplatsen kallas hädanefter «ROYALFUT-innehåll».

2.3. Registrerad användare: Alla användare som fyller i registreringsformuläret på webbplatsen och lämnar över uppgifter om sig själva (till exempel namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-post o.s.v.) blir en registrerad användare («registrerad användare») på ROYALFUT.

2.4. Driftrisker: Risker som användarna utsätter sig för när de använder webbplatsen eller utför transaktioner anses vara «transaktionsrisker». Driftrisker innefattar ansvarsrisker eller risker relaterade till skador som kan uppstå vid användning av webbplatsen. De här riskerna omfattar bland annat:

• Felaktiga uppgifter om produkter och tjänster, bedrägerier, otillräcklig kvalitet, avvikelser från tekniska krav, defekta eller farliga produkter, olagliga produkter, fördröjd eller utebliven leverans eller betalning, felberäkningar av värde, garantibrott och kontraktsbrott.

• Risken att produktion, import, distribution, erbjudande, uppvisning, köp, försäljning och/eller användning av produkter eller tjänster som erbjuds eller visas på webbplatsen kan kränka tredje parts rättigheter, samt risken att användare kan behöva betala advokatkostnader eller andra kostnader när tredje part hävdar sina rättigheter eller i samband med att någon part hävdar sig vara berättigad till advokatkostnader eller skadestånd i samband med att tredje part hävdat rättigheter eller ställt krav.

• Risken att kunder, andra köpare, slutanvändare eller andra personer som hävdar sig drabbats av skador relaterade till en produkt som först införskaffades av webbplatsens användare genom transaktioner utförda i samband med användning av webbplatsen kan kräva skadestånd relaterade till användning av sådana produkter.

2.5. Användare: Alla som besöker webbplatsen, oavsett syfte och om de är registrerade eller inte.

3. Användning av ROYALFUT

3.1. Allmänna bestämmelser. Användare får bara använda webbplatsen för personligt bruk. Användare går med på att inte kopiera, återskapa eller ladda ner innehåll från webbplatsen i syfte att sälja ROYALFUT-innehåll vidare, använda det till massutskick (e-post, sms, fysisk post eller annat medium), bedriva konkurrerande verksamhet till ROYALFUT eller använda ROYALFUT-innehåll i annat kommersiellt syfte. Systematisk genomsökning av ROYALFUT-innehåll på webbplatsen för att direkt eller indirekt skapa eller sammanställa en samling, sammanställning, databas eller katalog (automatiskt eller manuellt) utan skriftligt tillstånd från ROYALFUT är förbjudet. Dessutom får användare inte använda ROYALFUT-innehåll i syften som inte uttryckligen angetts här.

3.2. Användare går med på att få meddelanden från ROYALFUT till e-postadressen som angetts för ROYALFUT-kontot; i anslutning till betalningar i betalningssystem som samarbetar med ROYALFUT; via kommunikationsmetoder som webbplatsen angett som kommunikationsmetod, genom den eller genom sociala medieplattformar, chattplattformar eller chattmeddelanden online som användaren hittat på webbplatsen. Härmed går användaren med på att ROYALFUT kan använda dennes personuppgifter i privat kommunikation eller massutskick.

3.3. Meddelanden och andra uppgifter som skickas av användaren via kommunikationssystem som tillhandahålls av ROYALFUT, samt e-post, faxmeddelanden, brev, meddelanden via meddelandeplattformar, sociala medier eller chattjänster får inte innehålla material som beskrivs i klausul 5.3 och måste utöver det ha sanningsenligt innehåll som inte har censurerats eller redigerats.

3.4. Användare får inte försöka göra intrång i datorsystem eller nätverk som används av ROYALFUT eller någon annan användare.

3.5. Personuppgifter som ROYALFUT tar del av behandlas enligt avtalet.

3.6. ROYALFUT använder nödvändiga cookies för att driva webbplatsen. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet (dator, mobiltelefon eller annan elektronisk enhet) när du använder webbplatsen. Nödvändiga cookies används för grundläggande funktioner som säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet. Du kan stänga av dem genom att ändra inställningar i din webbläsare, men det kan påverka hur webbplatsen fungerar.

3.7. ROYALFUT har rätten att samla in, använda, lagra och behandla annonscookies.

3.8. För att få använda webbplatsen måste användare gå med på att inte kränka tredje parts rättigheter genom användning av ROYALFUTs tjänster. Om så sker har ROYALFUT rätt att stänga av användarkonton.

3.9. Vid registrering på webbplatsen kan ROYALFUT skicka ett automatiskt genererat lösenord till användaren. Genom att lämna kontaktuppgifter (exempelvis e-postadress) garanterar användaren att uppgifterna som lämnats är riktiga. Genom att lämna kontaktuppgifter går användaren med på att få ett meddelande med ett lösenord från ROYALFUT enligt klausul 3.2. Användaren är införstådd med att lösenordet inte garanterar att kontot hålls säkert från obehöriga inloggningar på webbplatsen och bör därför byta lösenord före den första inloggningen för att öka säkerheten.

3.10. ROYALFUT förbehåller sig rätten att stänga av användarkonton om ROYALFUT anser att användarens beteende är skadligt för ROYALFUTs intressen eller dess anställda, ledning, samarbetspartner eller andra användare, eller av någon annan anledning, utan att en sådan behöver anges.

3.11. ROYALFUT kan länka till externa webbplatser som kan vara inblandade i försäljningen av varor och tjänster. ROYALFUT har inget ansvar att granska och utvärdera webbplatser och styr inte innehållet på externa webbplatser eller beslut som tas av tredje part. ROYALFUT tar inget ansvar för vad de webbplatserna gör mot dig.

3.12. Användaren går med på att säljaren måste leverera beställningen inom 3 dagar från det att alla nödvändiga leveransuppgifter (e-postadress, lösenord, reservkod för EA-konto) lämnats ut, oavsett beställningens pris.

4. Registrerad användare

4.1. Genom att bli registrerad användare går du med på att dina personuppgifter samlas in, behandlas, lagras och förs över. Du går även med på att dina personuppgifter lagras i vår databas och att ROYALFUT delar dem med andra användare enligt de syften som anges i detta avtal.

4.2. ROYALFUT kan neka en användare att registrera sig och vägra ge denne ett konto av vilken anledning som helst, eller utan någon anledning alls.

4.3. ROYALFUT kan spärra eller stänga en registrerad användares konto när som helst om:

• ROYALFUT fastställer att den registrerade användaren brutit mot någon av bestämmelserna i det här avtalet.

• ROYALFUT har rimliga skäl att misstänka att de uppgifter den registrerade användaren lämnat är osanna, inaktuella eller ofullständiga.

• ROYALFUT anser att användarens beteende är skadligt för ROYALFUTs intressen, dess anställda, ledning, samarbetspartner eller andra användare.

• ROYALFUT anser att den sortens åtgärd är befogad, med eller utan anledning.

4.4. En registrerad användare får inte sälja, försöka sälja, erbjuda att sälja, ge bort eller på annat sätt föra över ett konto, användarnamn eller lösenord till tredje part utan ROYALFUTs skriftliga tillstånd. ROYALFUT kan spärra eller avsluta den registrerade användarens eller mottagarens konto om den registrerade användaren säljer, erbjuder att sälja, ger bort eller på annat sätt överför ett konto i strid med dessa bestämmelser.

5. Att göra inlägg på ROYALFUT

5.1. Inget handelsförhållande baserat på att ROYALFUT visar användaruppgifter på webbplatsen uppstår mellan någon användare eller ROYALFUT, dess samarbetspartner, ledning, representanter eller anställda.

5.2. Samtliga användare förstår, garanterar och går med på att:

• Alla uppgifter som användaren lämnar till webbplatsen ska vara sanna, aktuella och fullständiga.

• Användaren måste hålla uppgifterna uppdaterade så att de är sanningsenliga, aktuella och fullständiga.

5.3. Alla användare försäkrar, garanterar och går med på att uppgifterna som lämnas över till ROYALFUT för att användas på webbplatsen inte:

a) Innehåller falsk information, erbjuder/gör reklam för bedrägliga varor, eller har att göra med försäljning av piratkopierade eller stulna varor, eller varor som av annan anledning inte får säljas enligt lag, eller på något annat sätt uppmuntrar till olaglig aktivitet.

b) Är del av ett bedrägeri mot andra användare på webbplatsen eller annan olaglig verksamhet.

c) Är del av marknadsföring av produkter som kränker eller på annat sätt bidrar till eller uppmuntrar till kränkning av tredje parts rättigheter.

d) Bryter mot gällande lagar och förordningar (t.ex. lagar om export, konsumentskydd, konkurrens, diskriminering eller falsk marknadsföring).

e) Är vanhedrande, ärekränkande eller utgör olaga hot eller förföljelse.

f) Är obscent, innehåller någon sorts pornografi eller är relaterat till pornografiskt material, eller varor som på annat sätt marknadsför sexuellt material eller kan vara skadligt för minderåriga.

g) Uppmuntrar till diskriminering baserat på etnicitet, könsidentitet, religiös tillhörighet, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

h) Innehåller material som anses vara otillåten marknadsföring eller spam.

i) Ber om affärsrelaterade erbjudanden från andra användare. Om ROYALFUT upptäcker att användaren brutit mot klausul 5.3 (i) ger användaren ROYALFUT rätten att debitera denne upp till 150 € via dennes registrerade betalningsmetod och/eller kräva en depositionsavgift på upp till 300 € för att kontot ska aktiveras.

j) Innehåller några datorvirus, trojaner eller destruktiv programvara, programkod eller länkar och webbgränssnitt som kan skada eller störa hårdvara och programvara eller ta över program- och hårdvarusystem, uppgifter eller personuppgifter.

k) Refererar direkt eller indirekt till varor och tjänster som förbjuds i det här avtalet eller beskriver dem.

l) Gör ROYALFUT, dess anställda, ledning eller samarbetspartner ansvariga för något.

5.4. Alla användare intygar att de har alla rättigheter som behövs för att använda upphovsrättskyddat material, varumärken, affärshemligheter och patentlicenser samt tillstånd från tredje part när de lägger upp sådant material på webbplatsen och ger då ROYALFUT tillgång till, eller låter ROYALFUT visa eller lagra det. Alla användare försäkrar, garanterar och går med på att användaren är ensamt ansvarig för att se till att material och information som användaren visar på webbplatsen och förser ROYALFUT med inte kränker tredje parts rättigheter, och att det visas med rättighetsinnehavarens samtycke. Alla användare försäkrar, garanterar och går med på att användaren har rätt att producera, erbjuda, sälja, importera och distribuera produkter som användaren erbjuder och visar på webbplatsen, och att denna produktion, erbjudanden, försäljning, import eller distribution inte kränker tredje parts rättigheter.

5.5. Alla användare ger ROYALFUT en oåterkallelig, evig, global, royalty-fri och överförbar licens som kan licensieras vidare i flera led och ger ROYALFUT och dess samarbetspartner rätten att visa och använda alla uppgifter användaren tillhandahåller i de syften som anges i avtalet. Licensen ger även innehavaren de rättigheter du har gällande material och uppgifter som lämnas över i dessa syften, däribland upphovsrätt och publicerings- och databasrätt, genom kända och okända medium.

5.6. ROYALFUT har ensamt rätten att visa information om en användares beställning offentligt på webbplatsen (beställningstid, tid sedan beställningen lades, tid sedan beställningen avslutades, inklusive kostnaden för automatisk uppläggning (15 minuter), plattformen och antalet mynt i beställningen), med användarens e-postadress maskerad (upp till sju tecken omaskerade).

5.7. ROYALFUT förbehåller sig rätten att ta bort allt material på webbplatsen som anses vara olagligt, kan bli en risk för ROYALFUT, strider mot det här avtalet eller anses olämpligt på något annat sätt.

5.8. ROYALFUT förbehåller sig rätten att samarbeta med myndigheter, privata utredare eller drabbad tredje part vid misstanke om brott eller annan överträdelse. ROYALFUT får även lämna ut en användares identitet och kontaktuppgifter om det begärs av myndighet, drabbad tredje part, domstolsbeslut eller annan juridisk handling, och ROYALFUT är inte ansvarigt för konsekvenserna som kan uppstå av att sådana uppgifter lämnas ut. Användaren går även med på att inte ta ROYALFUT till domstol över utlämning av uppgifter i sådant fall. Gällande informationen ovan kan ROYALFUT spärra eller avsluta användares konton om det bedöms nödvändigt. Användaren går med på att ROYALFUT inte har något ansvar gentemot användaren, däribland ansvar för följdskador eller andra skador som kan uppstå om ROYALFUT utför någon av handlingarna som tas upp i det här avsnittet, samt att användaren är medveten om risken att ROYALFUT kan utföra sådana handlingar.

6. Transaktioner mellan köpare och säljare

6.1. ROYALFUT tillhandahåller en elektronisk webbplattform för utbyte av information mellan köpare och säljare av varor och tjänster.

6.2. Användarna är skyldiga att följa alla villkor kring transaktioner på webbplatsen, däribland villkor kring betalning, returer, garantier, leverans, försäkring, avgifter, skatter, ägarskap, licenser, böter, tillstånd, hantering, transport och förvaring.

6.3. ROYALFUT representerar varken säljare eller köpare i transaktioner och agerar inte heller å säljare eller köpares vägnar. ROYALFUT varken kontrollerar eller ansvarar för kvalitet, säkerhet, laglighet eller tillgänglighet vad gäller de produkter som säljs via webbplatsen, eller säljares och köpares förmåga att fullborda en transaktion. Användarna är medvetna om att de kan råka ut för användare med bedrägligt uppsåt. ROYALFUT rekommenderar de olika verktygen på webbplatsen, samt sunt förnuft, för att avgöra vem du har att göra med.

6.4. När överföring av varor och pengar till alla inblandade användare i en viss transaktion görs via en ROYALFUT-representant kan användarna förbli anonyma, och är garanterade att få tillbaka sina varor och/eller pengar om något oväntat händer.

6.5. Alla användare går med på att varje enskild användare är medveten om riskerna med transaktioner som utförs via webbplatsen, samt de risker relaterade till skador och ansvarsskyldighet som kan uppstå i samband med användning av webbplatsen. Alla användare går med på att ROYALFUT inte ansvarar för förluster, ansvarsskyldighet, utgifter, skador eller störningar som kan uppstå till följd av risker med transaktioner.

6.6. Användarna är själva ansvariga för att betala skatt på försäljning och användning, samt alla andra skatter som gäller användning av webbplatsen.

7. Betalning

7.1. Avgiften ROYALFUT tar ut för användning av sina tjänster uppgår till högst 50 % av försäljningspriset, beroende på vilket pris leverantören tar.

7.2. Användarna måste kunna betala ROYALFUTs avgifter, samt andra avgifter och skatter, senast på förfallodatumet för betalningen.

7.3. Transaktioner mellan köpare och säljare på webbplatsen kan göras med en kampanjkod (kupong) eller genom att klicka på en sponsorlänk. Sponsorer får en viss procent av varje transaktion som görs på webbplatsen via en sponsorlänk eller med en kampanjkod (kupong).

8. Tvister mellan användare

8.1. Om tvister uppstår mellan användare gällande transaktioner på webbplatsen går användaren med på att låta ROYALFUT medla i och fatta ett bindande beslut kring tvisten. För att ROYALFUT ska kunna genomföra utredningar på ett rättvist och rimligt sätt går användarna med på att inte be om medling innan beställningen är avslutad. Om en användare kontaktar en tredje part (undantaget utredande myndigheter) för att lösa tvisten kommer det ses som en störning av utredningen och ett försök att påverka beslutsfattandet till användarens favör. ROYALFUT förbehåller sig rätten att stänga av eller permanent bannlysa användare som försöker påverka aktiva eller väntande beställningar.

8.2. Om säljaren måste betala ersättning till köparen eller ROYALFUT ger säljaren ROYALFUT rätten att dra ersättningssumman (i samma valuta eller någon annan valuta) från säljarens valda betalningsmetod, till exempel PayPal. Säljaren måste ha en giltig betalningsmetod kopplad till sitt konto. Om köparens konto inte har tillräckligt med pengar ger säljaren ROYALFUT rätten att driva in summan via den här betalningsmetoden. ROYALFUT kan även sätta in återbetalningen på säljarens konto. Om säljaren inte ger ROYALFUT tillgång till en giltig betalningsmetod kan vi driva in skulder på andra sätt.

8.3. Om ROYALFUT kommer fram till att en tvist mellan användare uppstod till följd av brott mot användaravtalet åtar den användare som bröt mot avtalet sig att betala en straffavgift på 150 €. Dessutom kan ROYALFUT stänga av eller blockera användarens konto och/eller kräva en avgift på 300 € för att aktivera kontot igen.

9. Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

9.1. Funktionerna och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick efter tillgänglighet, och ROYALFUT frånsäger sig uttryckligen alla garantier, så väl uttryckliga som antydda, däribland garantier om skick, kvalitet, hållbarhet, prestanda, precision, pålitlighet, säljbarhet eller lämplighet i ett specifikt syfte. Alla sådana garantier, uttalanden, villkor och skyldigheter exkluderas.

9.2. ROYALFUT garanterar inte att information som visas på eller via webbplatsen är giltig, sann, pålitlig, riktig, fullständig eller aktuell. ROYALFUT garanterar inte att produktion, import, distribution, erbjudande, uppvisning, köp, försäljning och/eller användning av produkterna och tjänsterna på webbplatsen inte kränker tredje parts rättigheter. ROYALFUT lämnar inte heller några garantier avseende produkter eller tjänster som visas på webbplatsen.

9.3. Nedladdning eller annan insamling av material från webbplatsen görs på egen risk, och varje enskild användare är ensamt ansvarig för skador på sin dator eller dataförluster som kan uppstå genom nedladdning av sådant material. Råd eller information som ges skriftligt eller muntligt till en användare från ROYALFUT eller webbplatsen medför inga andra garantier än de som anges uttryckligen i det här dokumentet.

9.4. ROYALFUT ska inte under några omständigheter hållas ansvariga för fördröjningar, fel eller störningar av innehåll och tjänster som tillhandahålls genom webbplatsen när de uppstår som ett direkt eller indirekt resultat av naturfenomen eller krafter bortom ROYALFUTs kontroll, däribland internet-, dator- och telekommunikationsfel eller andra fel, utrustningsfel, strömavbrott, strejker, kravaller, demonstrationer, oroligheter, brist på personal eller material, bränder, översvämningar, orkaner, explosioner, naturkatastrofer, krig, myndighetsbeslut, inhemska eller utländska domstolsbeslut eller att tredje part inte fullföljer sina skyldigheter.

9.5. Alla användare går med på att skydda ROYALFUT, dess samarbetspartner, ledning, representanter och anställda från förluster, anspråk, skadestånd (inklusive advokatkostnader) som kan uppstå som direkt eller indirekt resultat av:

1) Användarens användning av webbplatsen, däribland visning av användarens uppgifter på webbplatsen.

2) En användares brott mot användaravtalet.

3) En ROYALFUT-användares brott mot uttalanden och garantier, däribland de som presenteras i avsnitt 5.3, 5.4 och 5.5.

4) Anspråk gjorda av tredje part gällande de produkter som erbjuds eller visas på webbplatsen.

9.6. ROYALFUT och dess samarbetspartner, ledning, representanter och anställda är inte ansvariga för särskilda, direkta, indirekta eller straffrättsliga skador (däribland skador som uppstått till följd av förlust av vinst eller kapital, störning av verksamhet eller förlust av information), oavsett om de uppstår till följd av kontraktsfullföljande, slarv, kränkning eller strikt ansvar, eller annan förlust som uppstår som resultat av följande:

1) Användning av eller oförmåga att använda webbplatsen.

2) Brister i varor, varuprover, data, information eller tjänster som köpts eller fåtts av en användare eller tredjepartstjänst via webbplatsen.

3) Anspråk eller krav användaren ställer på produktion, import, distribution, erbjudande, uppvisning, köp, försäljning och/eller användning av produkter eller tjänster som erbjuds eller visas på webbplatsen som kan kränka tredje parts rättigheter, eller anspråk på skadestånd eller ersättning av advokatkostnader från någon part som hävdat sina rättigheter, eller hävande av rättigheter från tredje part.

4) Otillåtet införskaffande av användaruppgifter eller -data från tredje part.

5) Uttalanden, beteenden eller material från webbplatsens användare, exempelvis ärekränkande, stötande eller olagligt material.

6) Andra anledningar relaterade till ROYALFUTs verksamhet och tillhandahållande av tjänster via webbplatsen.

9.7. ROYALFUT förbehåller sig rätten att ta över alla ärenden. Om så görs måste du samarbeta med ROYALFUT för att reda ut ärendet.

9.8. ROYALFUT förbehåller sig rätten att begränsa, förbjuda eller ge olika sorters tillgång till webbplatsen och dess funktioner till olika användare, samt ändra och lägga till funktioner utan förvarning. Alla användare är medvetna om att oförmågan att använda webbplatsen i sin helhet, eller delar av den, kan påverka deras verksamhet negativt. Alla användare går med på att varken ROYALFUT eller dess samarbetspartner, ledning, representanter eller anställda under några som helst omständigheter kan hållas ansvariga för oförmågan att använda webbplatsen, oavsett om det beror på ett brott mot villkoren, begränsad tillgång, ändring eller borttagande av funktioner eller annan anledning.

9.9. ROYALFUT är inte upphovsman till tredjepartsinnehåll, oavsett om det kommer från anonyma användare, offentliga upphovsmän eller betalda innehållsleverantörer. Varken ROYALFUT eller dess samarbetspartner, ledning, representanter eller anställda har någon relation till sådana tredje parter. Den som tillhandahåller tredjepartsinnehållet är ensamt ansvarig för det. Varken ROYALFUT eller dess samarbetspartner, ledning, representanter eller anställda är ansvariga för att tredjepartsinnehåll är sant, relevant, lagligt eller giltigt, och kan inte hållas ansvariga av användare som förlitar sig på sådant innehåll. Dessutom är varken ROYALFUT eller dess samarbetspartner, ledning, representanter eller anställda ansvariga för hur användare beter sig på webbplatsen, och kan inte hållas ansvariga av användare som drabbats av sådant beteende.

9.10. ROYALFUT kan ge användare tillgång till innehåll, produkter och tjänster som drivs av tredje part via hyperlänkar i olika former till en annan webbplats eller en profil/ett konto på en tredje parts webbtjänst. Användaren är medveten om att ROYALFUT inte styr över sådana tredjepartswebbplatser och att varken ROYALFUT eller dess samarbetspartner, ledning, representanter eller anställda är ansvariga för sådana webbplatser eller innehåll, produkter och tjänster som finns på dem. Användaren måste läsa de webbplatsernas användarvillkor och integritetspolicyer före användningen av webbplatserna.

9.11. Om ROYALFUT, oaktat ovanstående, anses ansvarigt för något är dess ansvar begränsat till det största av a) summan för en specifik omtvistad transaktion, b) omtvistade avgifter upp till totalsumman av de avgifter användaren betalat till ROYALFUT under de 12 månaderna innan ansvarsfrågan togs upp, eller 100 $.

10. Användarmeddelanden

10.1. Alla meddelanden eller anspråk som lämnas till användaren anses giltiga om de levereras personligen, skickas med bud, rekommenderat brev, fax eller e-post till senast kända adress eller den adress ROYALFUT-användaren själv uppgett, eller publiceras på den offentliga delen av webbplatsen. Ett meddelande anses vara mottaget av användaren när och om:

• ROYALFUT kan bevisa att ett meddelande (fysiskt eller elektroniskt) skickades till en viss användare.

• Så fort ROYALFUT lägger upp notisen på den offentliga delen av webbplatsen, som är gratis att besöka.

11. Rättslig tvist

11.1. Parterna går med på att alla rättsliga anspråk och tvister som uppstår eller kan uppstå mellan dem gällande det här användaravtalet eller tidigare versioner av det, din användning av eller tillgång till webbplatsen, tjänster eller produkter och tjänster som säljs och köps via ROYALFUTs webbplatser, tjänster, program eller verktyg ska lösas enligt villkoren i det här avsnittet.

11.2. Du går med på att lagarna i Förenade Arabemiraten, oavsett vilken lagstiftning som gäller dig, styr användaravtalet och alla tvister som uppstår eller kan uppstå mellan dig och ROYALFUT, om inte något annat sägs i användaravtalet.

11.3. Om en tvist, oenighet eller liknande uppstår utifrån det här avtalet eller gällande ett brott mot det ska parterna göra allt de kan för att lösa den. För att göra det ska de prata och förhandla med varandra och försöka nå en rättvis lösning som båda parterna är nöjda med. Om de inte kommer fram till en lösning inom 60 dagar avgörs tvisten, beroende på typen av användaren, hos företaget Azur Apps FZ LLC (lgh 40903, V Five Palm South Residence, Jumeirah, PB336929, Dubai, Förenade Arabemiraten), efter det att en av parterna meddelat den andra om detta.

12. Allmän information

12.1. ROYALFUT-avtalet och alla dokument på våra webbplatser utgör hela avtalet mellan användaren och ROYALFUT vad gäller tillgång till och användning av webbplatsen. Det ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal som berör samma ämnen.

12.2. ROYALFUT och användaren bedriver skilda verksamheter, vilket innebär att inga partnerskap, anställningar, franchiserelationer eller liknande uppstår när avtalet ingås.

12.3. Om ROYALFUT inte kan utöva eller upprätthålla en rättighet eller ett villkor i det här avtalet innebär det inte att rättigheten eller villkoret slutat gälla.

12.4. Om något villkor i avtalet visar sig vara ogiltigt eller inte gå att upprätthålla kommer det att tas bort från avtalet. Det här påverkar inte övriga villkor.

12.5. Användaren går med på att ingen tredje part ska dra nytta av avtalet.

12.6. Rubrikerna är till för att användas i referenssyfte och definierar, begränsar, tolkar eller beskriver inte rubrikens omfång eller tillhörande avsnitts omfång.

13. Kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt

13.1. Köparen och säljaren går med på att ROYALFUT har policyer om kundkännedom och penningtvätt.

13.2. ROYALFUT har nolltolerans mot internetbedrägeri och alla försök att komma åt eller få tag på kunduppgifter eller annan information på dess webbplatser med olagliga eller hemliga medel. Företaget arbetar med lokala, nationella och internationella bedrägeriutredare och använder elektroniska (och andra) åtgärder för att förhindra, upptäcka och stoppa bedrägerier. Företaget bekämpar individer som agerar bedrägligt på webbplatsen med alla lagliga medel. Företaget samarbetar med polismyndigheter, FBI, tullmyndigheten i USA och andra länder, samt Interpol.

13.3. Som del av policyn om kundkännedom utvärderar ROYALFUT kunders transaktioner och sparar och lagrar information om användare, kunder och deras transaktioner. ROYALFUT är måna om användares rättigheter och integritet. ROYALFUT samlar endast in personuppgifter i den mån som krävs för att tillhandahålla sina tjänster till kunder. Personuppgifter om köpare och före detta köpare får bara lämnas över till tredje part under ett begränsat antal omständigheter enligt gällande lagstiftning och avtal mellan ROYALFUT och användaren. ROYALFUT måste lagra information om kunder, däribland redovisningar, transaktionsrapporter, kvitton, anteckningar, intern korrespondens och andra dokument om kunden elektroniskt så länge inblandade banker kräver det.

13.4. Alla finansiella transaktioner som kan vara kopplade till penningtvätt ses som misstänksamma. Grunden för att avgöra om en viss transaktion är misstänksam kan vara personliga observationer och erfarenheter från ROYALFUT-anställda, eller information som tagits emot eller identifierats. I enlighet med gällande lagstiftning och krav från internationella organisationer kan ROYALFUT, om det bedöms nödvändigt, tipsa myndigheter om misstänksamma transaktioner utan att informera användaren eller be om dennes samtycke. ROYALFUT bör regelbundet kontrollera listor över kända och misstänkta terrorister, terroristorganisationer och högriskländer som omfattas av OFAC-sanktioner. ROYALFUT måste arbeta löpande med kundkännedom genom att analysera transaktioner och leta efter misstänkt penningtvätt.

14. Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att registrera sig för tjänsten ger man sitt samtycke till att ROYALFUT granskar och behandlar ens personuppgifter utifrån följande villkor:

1. Operatören behandlar den registrerades uppgifter för att:

• Tillhandahålla våra tjänster.

• Kontakta dig via e-post, telefon eller annat medium för att lösa tvister, driva in avgifter, hjälpa dig med felsökning, eller i andra syften lagen tillåter.

• Hitta och förhindra bedrägerier, intrång, olaglig eller förbjuden aktivitet, samt upprätthålla vårt användaravtal.

• Identifiera våra kunder och verifiera deras identiteter.

• Verksamhetsrelaterade anledningar, så som ökad effektivitet, träning och kvalitetskontroll.

• Förhindra otillåten tillgång till och modifiering av våra system.

• Marknadsföring av våra tjänster och utvalda tredjepartstjänster till:

✓ Befintliga och tidigare klienter.

✓ Tredje part som tidigare intresserat sig för våra tjänster.

✓ Tredje part vi inte gjort affärer med tidigare.

• Externa granskningar och kvalitetskontroller.

2. Listan över personuppgifter som förs över till ROYALFUT för behandling:

Vi kan komma att samla in och använda följande personuppgifter:

• Ditt namn och dina kontaktuppgifter, däribland e-postadress och telefonnummer.

• Uppgifter som låter oss verifiera din identitet, till exempel ditt födelsedatum.

• Uppgifter om din könsidentitet, om du väljer att ange den.

• Inloggningsinformation, statistik över sidvisningar, trafik till och från ROYALFUT och information om cookies.

• Platsuppgifter.

• Information om din leverans (plattform, antal mynt i beställningen), faktureringsinformation samt information om transaktioner och betalkort.

• Dina privata eller professionella intressen.

• Din professionella internetnärvaro.

• Din kontakthistorik med ROYALFUT och dess anställda, ledning och samarbetspartner, din köphistorik och sparade artiklar på ROYALFUT.

• Information om konton du kopplar till ROYALFUT, till exempel Facebook, Google och andra plattformar.

• Uppgifter som låter oss göra kreditupplysningar eller andra finansiella granskningar av dig.

• Uppgifter om hur du använder ROYALFUTs webbplats.

• Dina svar på enkäter och information om deltagande i tävlingar, utlottningar och specialerbjudanden.

• Transaktionsuppgifter baserade på din ROYALFUT-ativitet (t.ex. uppgifter som förenklar köp- och säljprocessen).

• Offentliga diskussioner, chattar, konfliktlösningar, korrespondens via ROYALFUT, samt korrespondens skickad till oss.

• Andra uppgifter, däribland IP-adress och typisk webblogginformation (webbläsartyp, internetleverantör, hänvisningssidor, operativsystem, datum/tidsstämpel och klickdata), samt andra uppgifter från tredje part, till exempel kontouppgifter från betaltjänster du använder för att ta emot eller skicka betalningar, samt webbläsar-ID, cookie-ID, enhets-ID, enhetstyp, information om användning av proxyservrar/VPN och liknande teknik, platsuppgifter, e-postadresser, telefonnummer och offentliga profiler på sociala medier som tillhandahålls av våra leverantörer av bedrägeriskydd och kundkännedom.

De här personuppgifterna krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Du kan välja att inte ge oss dina uppgifter, men vissa uppgifter krävs för att du ska kunna registrera dig, köpa produkter eller tjänster, skapa en profil, delta i undersökningar, tävlingar eller utlottningar, ställa frågor eller inleda andra transaktioner på vår webbplats. ROYALFUT använder även de här uppgifterna för trendanalyser, förebyggande av bedrägeri och administration av webbplatsen.

Samtycket börjar gälla så fort användarens personuppgifter registreras på https://royalfut.com.

15. Policy för behandling av cookies

Genom att besöka https://royalfut.com godkänner du denna policy, inklusive att ROYALFUT kan komma att använda cookies och andra uppgifter i ytterligare behandling via Google Analytics, Yandex.Metrics och andra system samt överföra uppgifterna till tredje parter för att bedriva forskning, genomföra arbete eller tillhandahålla tjänster.

När du besöker https://royalfut.com kan cookies användas för att:

• Se till att webbplatsen fungerar säkert och korrekt.

• Förbättra webbplatsens kvalitet.

• Genomföra registrering på webbplatsen.

• Ge dig information om webbplatsen, inklusive dess produkter och tjänster.

• Förbättra produkter och/eller tjänster samt utveckla nya produkter och/eller tjänster.

Andra insamlade uppgifter kan användas för att generera en «intresselista» för dig, som består av en slumpmässig identifierare, intressekategori och tidsstämpel för att visa dig innehåll och reklam som matchar dina intressen.

Webbläsaren och/eller enheten du använder kan tillåta dig att blockera, radera eller på annat sätt begränsa cookies. Cookies är dock en viktig del av https://royalfut.com, så när du blockerar, raderar eller begränsar dem kan många av webbplatsens funktioner bli otillgängliga.

Följ instruktionerna från webbläsarutvecklaren respektive enhetstillverkaren för att lära dig hantera cookies i din webbläsare och på din enhet.

Villkor från 01.10.2020 (01.10.2020 - 07.02.2021)

Villkor från 08.02.2021 (08.02.2021 - 03.06.2021)

Integritetspolicy. från 01.10.2020 (01.10.2020 - 07.02.2021)

Psst... Letar du efter några mynt?