Актуальная цена заказа: Актуальная цена заказа USD: Начислим баллов: Сколько это в USD: Сколько это в текущей валюте: Цена с примененным купоном и с вычетом Кешбэка: Сколько баллов можно списать: Размер кешбэка который можно списать:
flag
Türkçe
arrow
USD
arrow

Koşulları kabul ediyorum

Lütfen aşağıdaki Kullanıcı sözleşmesini dikkatlice okuyun. Bu Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan herhangi bir hükmü kabul etmiyorsanız kaydınızı onaylayamaz, https://royalfut.com tarafından sağlanan hizmetleri kullanamaz ve bu işlem platformunda ürün alıp satamaz veya takas edemezsiniz.

Kullanıcı Sözleşmesi

ROYALFUT.com

NICOLAOU PENTADROMOS CENTRE,9th Floor, Flat / Office 908TH, 3025, Limassol, Cyprus

Yürürlük Tarihi: 4 Haziran 2021

1. Giriş

1.1. Sitede kalarak Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri kabul ediyorsunuz. ROYALFUT.COM’da yayınlanmış olan ve sizin ve ROYALFUT.COM’un karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen Kullanıcı Sözleşmesini dikkatle okuyun. Bu hüküm ve şartlara uyacağını taahhüt etmeyen kişilerin kaydolması ve hizmeti kullanması yasaktır.

1.2. ROYALFUT.com («ROYALFUT») kullanıcıların ürün pazarlayabildikleri, satın alabildikleri ve satabildikleri bir piyasadır. Bir piyasa olan ROYALFUT, web sitesinde sunulan ürünlerin sahibi ve satıcısı değildir. Alım-satım anlaşması doğrudan alıcılar ve satıcılar arasında yapılır.

1.3. ROYALFUT pazarlanan ürünlerin varlığını, kalitesini, güvenliğini veya yasallığını denetlemez ve bunları garanti etmez.

1.4. ROYALFUT yalnızca aracılık işlevini yerine getirir ve alım-satım işlemlerinin olası maddi ve/veya hukuki sonuçlarından sorumlu değildir. Örneğin bazı oyunlarda kimi eylemler için hesabın engellenmesine varan oyun içi yaptırımlar/cezalar olabilmektedir. ROYALFUT oyunların kurallarını okumaz ve/veya tahkik etmez ve bu tür oyunlardaki kullanıcı eylemlerini denetlemez.

1.5. ROYALFUT web sitesi kullanıcıları arasında yapılan alım-satım işlemlerinin garantörü olarak işlev görür ve yalnızca alım satım işlemlerinin usulüne uygun biçimde yapılmasından sorumlu olup onların nihai sonuçlarından sorumlu değildir.

1.6. Ürünlerin ve bedellerinin www.royalfut.com üzerinden değiş tokuş edilmesi halinde ROYALFUT kullanıcıların gizliliklerini korumalarına izin verir.

1.7. 1.6’da yer alan koşullar altında ROYALFUT’un sorumluluğu alım-satım işlemine konu miktarla sınırlıdır. Herhangi bir kullanıcının tamamlanmış bir alım-satım işleminin geri çevrilmesi halinde ROYALFUT işlem ücreti dışında kalan miktarın tamamını iade eder.

1.8. Bu Kullanıcı Sözleşmesi («Sözleşme») ve www.royalfut.com ("Web Sitesi«)’da yer alan diğer belgeler kullanıcılarla etkileşimin kurallarını, hüküm ve şartlarını düzenler.

1.9. İşbu sözleşme, hizmetlerimizin kullanıcısı olan sizinle («Kullanıcı») ROYALFUT arasında yapılmıştır. Bu sözleşmeyi kabul etmekle hizmetlerimize erişir ve onları kullanırken Sözleşmenin bütün şartlarına uygun davranacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.

1.10. Sitemize eriştiğinizde veya sitemizi kullandığınızda bir Kullanıcı olarak işbu koşul ve şartları kabul etmektesiniz. Siteye ve sitede gerçekleşecek her türlü güncellemeye, dönüşüme, eklentiye veya değişikliğe erişiminiz halinde de Sözleşme’de yer alan şartlara tabi olacağınızı da kabul etmektesiniz. Sözleşme’nin bütün şartlarını kabul etmiyor iseniz lütfen Web Sitesi’ni kullanmayın. (A) Sözleşme yapabilecek yasal yaşta değilseniz veya (B) Birleşik Arap Emirlikleri’nin veya ikamet ettiğiniz ya da siteye erişim sağladığınız diğer ülkelerin yasalarına göre Web Sitesi’ni kullanmanız yasak ise Web Sitesi’ni kullanamaz ve bu Sözleşme’nin şartlarını kabul edemezsiniz.

1.11. ROYALFUT, Kullanıcının siparişi tam olarak teslim edilmişse, para iade talebini reddetme hakkına koşulsuz olarak sahiptir.

1.12. Para iadesi yalnızca Kullanıcının iade talebi ROYALFUT ekibince değerlendirilip uygun görülürse yapılır. ROYALFUT ekibinin bu konuda vereceği karar kesin ve nihaidir. Kullanıcının kişisel hesabına para iadesine karar verildiğinde transfer işleminin tamamlanması 1 ila 14 gün sürebilir. Bu süre kullanılan ödeme sistemine bağlıdır. ROYALFUT’un bu süreç üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmaz. Para iadesi yalnızca Kullanıcının sitede işlem yapmakta kullandığı hesaba yapılır.

1.13. Kayıtlı bir kullanıcı giriş bilgilerine (e-posta, ROYALFUT hesap şifresi) sahipse hesabını slime hakkına sahiptir. ROYALFUT silinen hesaptaki kullanıcı bilgilerinin veri tabanından tümüyle kaldırılacağını garanti eder. Verileriniz eksik, eski veya yanlış ise, yasa dışı yöntemlerle ele geçirilmişse ya da artık işlem yapmak için kullanılamıyorsa bunların güncellenmesini, bloke edilmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Bunun için support@royalfut.com adresine e-posta ile baş vurmanız yeterlidir.

1.14. ROYALFUT bu sözleşmeyi veya Web Sitesi’nde yer alan diğer her türlü belgeyi istediği zaman, önceden haber vererek veya vermeksizin, değiştirilmiş ve gözden geçirilmiş Sözleşme’yi ve/veya ilgili belgeleri Web Sitesi’ne koymak suretiyle değiştirebilir. Değiştirilmiş ve gözden geçirilmiş Sözleşme ve/veya belgeler yayınlandıkları anda derhal yürürlüğe girerler. Değiştirilmiş ve gözden geçirilmiş belgeler Web Sitesi’ne konulduktan sonra Web Sitesi’ni kullanmaya devam etmeniz halinde değiştirilmiş hüküm ve şartları kabul etmiş sayılırsınız. Sözleşme ve Web Sitesi kuralları ancak ve ancak ROYALFUT yetkililerince yazılı olarak değiştirilebilir.

2. Tanımlar

2.1. Kişisel Veri — kimliği belirli veya belirlenebilir bir bireye dair her türlü bilgi

2.2. ROYALFUT İçeriği — Web Sitesi’nde veya Web Sitesi aracılığıyla sunulan veriler, metinler, görseller, videolar, kataloglar veya fırsat/teklifler bundan sonra «ROYALFUT İçeriği» olarak anılacaktır.

2.3. Kayıtlı Kullanıcı —Kendileri hakkında (örneğin isim, adres, telefon numarası, faks numarası, e-posta vs.) bilgileri veren ve Web Sitesi’ndeki kayıt formunu dolduran her kullanıcı ROYALFUT’un kayıtlı kullanıcısı («Kayıtlı Kullanıcı») haline gelir.

2.4. Operasyonel Riskler —Kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanırken veya alım-satım işlemleri yaparken varolduğunu varsaydığı riskler «işlemsel rikler» olarak kabul edilir. Web Sitesi’nin kullanımıyla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek her türlü mali risk veya hasar riski Operasyonel Riskler olarak kabul edilir. Bu riskler, bunlarla sınırlı olmamak üzere şöyledir:

• Ürünlere ve hizmetlere ilişkin yanıltıcı bilgiler, hile tertipleri, kalitesizlik, teknik gereksinim uyumsuzlukları, ayıplı veya riskli ürünler, yasadışı ürünler, teslimat ve ödeme şartlarını yerine getirmede gecikme veya hiç yerine getirmeme, hesap hataları, garanti şartlarının veya sözleşme hükümlerinin ihlali,

• Web Sitesinde sunulan veya gösterilen ürün veya hizmetlerin üretiminin, ithalinin, dağıtımının, pazarlanmasının, sergilenmesinin, alımının, satımının ve/veya kullanımının üçüncü tarafların haklarını ihlal edebileceği veya bu haklara tecavüz oluşturabileceğine dair riskler, keza üçüncü kişilerin haklarını ileri sürmesi veya herhangi bir kişi tarafından üçüncü kişilerin hakları, alacakları veya taleplerini savunma veya ileri sürme veya tazminat talep etme hakkı olduğunun iddia edilmesi nedeniyle kullanıcıların savunma veya diğer masraflarla karşılaşabileceklerine dair riskler,

• Tüketicilerin, diğer alıcıların, ürünlerin son kullanıcılarının veya ilk olarak Web Sitesi kullanıcıları tarafından edinilen bir ürünle ilişkili olarak zarar veya ziyan gördüğünü iddia eden diğer kişilerin Web sitesinin kullanımıyla ilişkili şekilde gerçekleşen alım ve satım işlemlerinin sonucunda bu tür ürünleri kullanmaları nedeniyle zarara uğrayabilecekleri ve/veya dava açabileceklerine dair riskler.

2.5. «Kullanıcı» — Web Sitesi’ne kayıtlı bir kullanıcı olarak kaydolmuş olsun ya da olmasın Web Sitesi’ne herhangi bir amaçla erişim sağlayan herkes Kullanıcı olarak kabul edilir.

3. ROYALFUT’un Kullanımı

3.1. Genel Hükümler. Kullanıcılar yalnızca kişisel amaçlarla siteyi kullanabilirler. Her kullanıcı ROYALFUT içeriğini yeniden satmak veya yeniden dağıtmak, kitlesel olarak göndermek (e-posta, kablosuz metin mesajı, fiziksel posta veya başka şekillerde), ROYALFUT ile rekabet eder nitelikte iş yapmak veya ROYALFUT içeriğini diğer ticari niyetlerle kullanmak amacıyla web sitesi içeriğini kopyalayamayacağını, yeniden üretemeyeceğini veya indiremeyeceğini kabul eder. ROYALFUT’un yazılı izni olmaksızın doğrudan ya da dolaylı olarak bir koleksiyon, seçki, veri tabanı veya katalog yaratma veya derleme amacıyla (otomatik ya da manuel araçlarla) Web Sitesinde sistematik olarak ROYALFUT içeriği araması yapmak yasaktır. Ayrıca Kullanıcıların işbu sözleşmede açıkça izin verilmemiş herhangi bir amaçla ROYALFUT içeriğini kullanmaları yasaktır.

3.2. 3.2. Kullanıcı ROYALFUT’un ROYALFUT hesabına bağlı ya da ROYALFUT’un birlikte çalıştığı bir ödeme sisteminde ödeme yaparken verdiği e-posta adresine, ya da sitede iletişim yöntemi olarak belirtilen her türlü kanaldan, site üzerinden ya da sosyal medya platformlarından, anlık mesaj servislerinden, ya da kullanıcının sitede bulabileceği çevrimiçi sohbet üzerinden kendisine mesaj göndermesini kabul eder. Kullanıcı, kişisel verilerinin ROYALFUT tarafından kullanıcı ile özel iletişim ya da toplu mesaj gönderme amacıyla kullanılabileceğini kabul eder.

3.3. Kullanıcı tarafından ROYALFUT’un sağladığı iletişim sistemleri üzerinden, e-posta, faks mesajları, mektuplar, mesajlaşma platformları üzerinden gönderilen mesajlar ile sosyal medya veya Web Sitesi’nden elde edilen bilgiler içinde yer alan e-posta adreslerine online sohbetlerde gönderilen anlık mesajlar 5.3’üncü maddede tanımlanan türde herhangi bir materyal içeremez ve ayrıca bu mesajlar gerçeğe uygun ve doğru olmak zorunda olup kasten bırakılmış boşluk veya kasten yapılmış değişiklik içeremezler.

3.4. Her Kullanıcı ROYALFUT veya bir başka kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayar sistemlerinin veya ağların güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye sokan eylemlerden ve bu tür bilgisayar sistemleri veya ağlara yetkisiz erişim sağlama girişimlerinden kaçınmalıdır.

3.5. ROYALFUT tarafından elde edilen her türlü kişisel veri Sözleşmeye uygun olarak işlenecektir.

3.6. ROYALFUT Web Sitesi’nin çalışabilmesi için zorunlu çerezler kullanmaktadır. Çerezler Web Sitesi’ni kullandığınızda cihazınıza (bilgisayar, akıllı telefon veya diğer elektronik cihazlar gibi) yerleştirilen metin dosyalarıdır. Zorunlu çerezler güvenlik, ağ yönetimi ve erişilebilirlik gibi temel işlevlerin gerçekleştirilebilmesini sağlar. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri reddedebilirsiniz fakat bu web sitesinin düzgün çalışmasını engelleyebilir.

3.7. ROYALFUT reklam çerezleri toplama, kullanma, depolama ve işleme hakkına sahiptir.

3.8. Kullanıcı ROYALFUT hizmetlerini üçüncü tarafların haklarını harhangi bir şekilde ihlal etmek için kullanmamak şartıyla Web Sitesine erişim sağlayabilir ve onu kullanabilir. İhlal halinde ROYALFUT Kullanıcı hesabını silme hakkına sahiptir.

3.9. Kayıt sırasında ROYALFUT Kullanıcıya otomatik olarak oluşturulmuş bir şifre gönderebilir. Kullanıcı iletişim adresi hakkında bilgi vererek (örneğin e-posta) bu bilginin doğrulanabilir, doğru, hatasız ve eksiksiz olduğunu kabul eder, onaylar ve garanti eder. Kullanıcı iletişim adresini vermekle 3.2’nci madde uyarınca ROYALFUT’tan şifre içeren bir mesaj almayı kabul eder. Kullanıcı şifrenin Web Sitesi’nde yetkisiz erişime karşı hesabın güvenliğini tam olarak garanti etmediğini ve bu nedenle hesabın azami güvenliğini temin için şifrenin ilk giriş teşebbüsünden önce değiştirilmesi gerektiğini kabul eder.

3.10. ROYALFUT, Kullanıcı’nın eylemlerinin ROYALFUT’un, çalışanlarının, yöneticilerinin, yan kuruluşlarının veya diğer kullanıcıların çıkarlarına zarar verdiği kanısına varması halinde veya tümüyle kendi takdir ve yetkisiyle belirleyeceği diğer herhangi bir nedenle, gerekçe göstererek ya da göstermeksizin herhangi bir Kullanıcı hesabını silme hakkını saklı tutar.

3.11. ROYALFUT ürün ve hizmetlerin satışıyla ilgili olarak harici sitelere bağlantı sağlayabilir. ROYALFUT web sitelerini gözden geçirme ve değerlendirme sorumluluğu altında değildir ve web sitelerinin içeriklerini veya üçüncü kişilerin aldığı kararları kontrol etmez. ROYALFUT bu web sitelerinin size karşı gerçekleştireceği herhangi bir eylemden sorumlu değildir.

3.12. Kullanıcı Konforlu teslimat yöntemi için gerekli bütün verilerin (e-posta, şifre, EA hesabı yedek kodu) sağlandığı andan itibaren satıcının siparişi sipariş bedeli ne olursa olsun 3 gün içerisinde teslim etmek zorunda olduğunu kabul eder.

4. Kayıtlı Kullanıcı

4.1. Kayıtlı Kullanıcı olmakla kişisel verilerinizin toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını ve aktarılmasını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca kişisel verilerinizin veri tabanımıza dahil edilmesini de kabul etmiş ve ROYALFUT’un bu tür bilgileri işbu Sözleşmede belirtilen amaçlara uygun olarak diğer Kullanıcılarla paylaşmasına izin vermiş sayılırsınız.

4.2. ROYALFUT herhangi bir nedenle veyahut hiçbir neden göstermeksizin kayıt olma talebini reddedebilir ve herhangi bir Kullanıcıya hesap açmaktan, hesapla ilişkili kullanıcı adı ve şifre vermekten imtina edebilir.

4.3. ROYALFUT aşağıdaki hallerde kayıtlı bir Kullanıcı hesabını dilediği anda askıya alabilir veya silebilir:

• Yalnızca ROYALFUT’a ait mutlak takdir hakkı altında Kayıtlı Kullanıcı’nın işbu sözleşmenin hükümlerini ihlal etmesi halinde; veya

• ROYALFUT’un Kayıtlı Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğru olmadığı, gerçeğe uygun olmadığı veya güncel ya da eksiksiz olmadığı yönünde makul şüphelerinin bulunması halinde; veya

• ROYALFUT’un, Kullanıcı’nın eylemlerinin ROYALFUT’un, çalışanlarının, yöneticilerinin, iş ortaklarının veya diğer Kullanıcıların çıkarlarına tehdit oluşturduğu kanaatine varması halinde; veya

• Yalnızca ROYALFUT’a ait mutlak takdir hakkı altında herhangi bir başka nedenle veya hiçbir neden göstermeksizin.

4.4. Kayıtlı Kullanıcı ROYALFUT’un öncesinde verdiği yazılı izni olmaksızın bir hesabı, kullanıcı adını veya şifreyi üçüncü kişilere satamaz, satma girişiminde bulunamaz, satmayı, vermeyi, devretmeyi veya başka şekillerde aktarmayı teklif edemez. ROYALFUT Kayıtlı Kullanıcı’nın hesabını veya bu bölüm hükümlerine aykırı olarak satış, satış teklifi, hediye etme, devretme veya aktarma hallerinde Kayıtlı Kullanıcı hesabının alıcısının hesabını askıya alabilir veyahut silebilir.

5. ROYALFUT’ta yapılan Gönderiler

5.1. ROYALFUT’un herhangi bir Kullanıcı bilgisini Web Sitesi’nde yayınlaması, kullanıcı ile ROYALFUT, iş ortakları, yöneticileri, görevlileri veya çalışanları arasında herhangi bir ticari temsilcilik ilişkisi oluşturmaz.

5.2. Her Kullanıcı aşağıdakileri bilir, kabul ve taahhüt eder:

• Kullanıcı tarafından Web Sitesi’ne verilen her türlü bilgi doğrudur, gerçeğe uygundur, günceldir ve eksiksizdir; ve

• Kullanıcı bilginin doğru, gerçeğe uygun, güncel ve eksiksiz kalması için çaba gösterir ve bilginin değişmesi halinde vakit kaybetmeden bunu günceller.

5.3. Her Kullanıcı ROYALFUT’a Web Sitesi’nde kullanılmak üzere verilen bilginin aşağıdaki şartlara uygun olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder:

a) Yanıltıcı bilgi içermediğini veya yanıltıcı herhangi bir ürünün pazarlamasını/reklamını yapmadığını veya taklit veya çalıntı veya pazarlaması ve/veya satışı yasak ürünlerin satışıyla veya satış girişimiyle veya diğer şekillerde yasadışı faaliyetin yürütülmesiyle ilgili olmadığını,

b) Web Sitesi’nin diğer kullanıcılarına dönük olarak veya diğer yasa dışı amaçlarla hazırlanmış bir dolandırıcılık tertibinin parçası olmadığını,

c) Üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden veya herhangi bir şekilde bu hakların ihlaline katkı sunan veya ihlali cesaretlendiren ürün veya hizmetlerin pazarlamasının bir parçası olmadığını,

d) Yürürlükteki herhangi bir kanunu, tüzüğü, kararnameyi veya düzenlemeyi (gümrük kontrolü, tüketicinin korunması, haksız rekabet, ayrımcılık karşıtı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmediğini

e) İtibarsızlaştırıcı, karalayıcı, kanuna aykırı olarak tehdit içerir veya itham eder nitelikte olmadığını,

f) Müstehcen olmadığını, hiçbir türden pornografi içermediğini veya desteklemediğini veya pornografik materyalle, ürünlerle veya herhangi bir şekilde açık saçık materyalin tanıtımını yapan ya da herhangi bir şekilde küçüklere zararlı diğer içeriklerle ilgili olmadığını,

g) Irka, cinsiyete, dine, milliyete, engele, cinsel yönelime veya yaşa dayalı ayrımcılığı yüceltmediğini,

h) Yetkisiz reklam veya spam olarak değerlendirilebilecek hiçbir materyal içermediğini,

i) Herhangi bir ticari faaliyetle ilgili olarak herhangi bir kullanıcıdan teklif talep etmediğini. Ayrıca Kullanıcı, ROYALFUT’un Kullanıcı’nın işbu 5.3 (i) maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi halinde, dosyada kayıtlı ödeme yöntemini kullanarak Kullanıcıdan 150EURO ceza tahsil etme ve/veya Kullanıcı’nın hesabını aktive etmek için 300EURO depozito talep etme yetkisi verir.

j) Donanım sistemlerini kesintiye uğratacak veya onlara zarar verecek veya herhangi bir yazılım veya donanım sistemini, veriyi veya kişisel veriyi ele geçirecek/gasp edecek herhangi bir bilgisayar virüsü, Truva atı veya diğer zararlı programları, kodları, linkleri ve yazılım veya web arayüzlerini içermediğini,

k) İşbu sözleşme ile yasaklanan ürün ve hizmetlere doğrudan ya da dolaylı olarak referans vermediğini veya bunların tarifini içermediğini; veya

l) Başka bir şekilde ROYALFUT, çalışanları, yöneticileri veya iş ortakları için herhangi bir sorumluluk doğurmadığını.

5.4. Her kullanıcı Web Sitesinde paylaştığı ve ROYALFUT’a verdiği veya ROYALFUT’un göstermesine veya depolamasına izin verdiği her türlü materyal ve bilgi için, gerekli bütün üçüncü kişi telif haklarını, marka haklarını, ticari sırları veya patent lisanslarını ve izinlerini ve herhangi bir üçüncü kişiye ait bütün diğer kişisel ve mülkiyet haklarıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulabilecek izinleri (kişilik hakları ve gizlilik hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Her kullanıcı Web Sitesinde paylaştığı ve ROYALFUT’a verdiği veya ROYALFUT’un göstermesine veya depolamasına izin verdiği her türlü materyal ve verinin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemesini veya bunların bu tür hakların sahip(ler)inin izniyle sergilenmesini temin etmek sorumluluğu altında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Her Kullanıcı Web Sitesi’nde satışa sunduğu veya sergilediği ürünleri üretme, satışa sunma, satma, ice aktarma ve dağıtma hakkına sahip olduğunu, ve böylesi üretim, satışa sunma, satış, içe aktarma ve/veya dağıtımın üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Her kullanıcı ROYALFUT’a ve iş ortaklarına, kullanıcının Sözleşmede belirtilen amaçlara uygun olarak verdiği bütün verileri gösterme ve kullanma hakkını veren gayrikabili rücu, süresiz, dünya çapında geçerli ve telifsiz, alt lisans hakkını da (birden fazla seviyede) içeren ve devredilebilir bir yasal izin, ve kullanıcının bu tür materyaller ve verilere ilişkin olarak sahip olduğu telif, reklam ve veri tabanı hakları da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer hakları her türlü mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak ortamda kullanma yetkisi vermiştir.

5.6. ROYALFUT, bir Kullanıcının siparişi ile hakkındaki verileri (sipariş zamanı, siparişin verildiği andan itibaren geçen süre, siparişin sonlandığı andan itibaren geçen süre, otomatik gönderme (15 dakika) masrafları, platform ve siparişteki jeton miktarı) kamuya açık olarak, Gizlilik kurallarına uyarlı şekilde Kullanıcı’nın e-postasını 7 görünür karaktere kadar gizleyerek göstermek hakkına kayıtsız şartsız sahiptir.

5.7. ROYALFUT yasadışı olduğuna, ROYALFUT için sorumluluk doğurabileceğine, işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğine veya herhangi bir şekilde uygunsuz olduğuna kanaat getirdiği içerikler de dahil Web Sitesi’nde yayınlanan her türlü materyali mutlak bir takdir hakkı çerçevesinde yayından kaldırma hakkını saklı tutar.

5.8. ROYALFUT herhangi bir suç ya da haksız fiilin işlendiği şüphesi üzerine yapılacak soruşturmalarda devlet görevlileriyle, özel soruşturmacılarla ve/veya zarar gören üçüncü kişilerle işbirliği yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca, devlet veya soruşturma makamınca, zarar gören üçüncü kişi tarafından veya resmi yazı veya herhangi bir yasal yolla talep edilmesi halinde herhangi bir kullanıcının kimliğini ve iletişim bilgilerini açıklayabilir. ROYALFUT bu şekilde yapılmış bir açıklama nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan ve diğer sonuçlardan sorumlu değildir. Kullanıcı ayrıca böylesi açıklamalar nedeniyle ROYALFUT’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını, ona karşı herhangi bir yasal yola başvurmayacağını kabul eder. Yukarıda belirtilen bilgilerden herhangi birine ilişkin olarak ROYALFUT tek başına kullanacağı mutlak takdir yetkisi altında uygun görürse Kullanıcı’nın hesabını askıya alabilir veya silebilir. ROYALFUT’un bu bölümde belirtilen eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmesi halinde Kullanıcı, ROYALFUT’un Kullanıcı’ya karşı dolaylı veya sair zararlar da dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve ROYALFUT’un bu tür eylemleri gerçekleştirme hakkının ortaya çıkarabileceği risklere katlanmayı kabul eder.

6. Alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemler

6.1. ROYALFUT ürün ve hizmetlerin alıcıları («alıcı») ve satıcıları («satıcı») arasında bilgi alışverişi için bir elektronik web platformu sunmaktadır.

6.2. Kullanıcılar web sitesi üzerinden ya da web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdikleri, Web Sitesi’ndeki alım satım işlemlerinin tabi olduğu ödeme, iade, garanti, teslim, sigorta, ücretler, vergiler, mülkiyet, lisanslar, idari/sözleşmesel cezalar, izinler, taşıma, nakliye ve depolama da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü koşul ve şarttan tam olarak sorumludur.

6.3. ROYALFUT tek tek alım satım işlemlerinde satıcıları veya alıcıları temsil etmediği gibi satıcıların veya alıcıların acentası gibi de hareket etmez. ROYALFUT Web Sitesi’nde satışa sunulan ürün veya hizmetlerin kalitesini, güvenliğini, yasallığını veya mevcudiyetini, satıcıların satışı tamamlayabilip tamamlayamayacaklarını veya alıcıların bir satınalımı yapabilip yapamayacaklarını kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir. Kullanıcılar yanıltıcı görünümler altında hareket eden diğer kullanıcılarla muhatap olma ihtimallerinin varolduğunu bilmektedirler. ROYALFUT kiminle muhatap olunduğundan emin olmak için sağduyu kadar sitede mevcut değişik araçların da kullanılmasını tavsiye eder.

6.4. Tek bir alım satım işlemi içerisinde ürün ve ücretlerin bütün Kullanıcılara devrinin ROYALFUT temsilcisi üzerinden gerçekleştirilmesi halinde kullanıcılar anonimliklerini koruyabilirler ve Ürünlerin ve/veya ödenen bedellerin iade edilmesi Garanti altındadır.

6.5. Her Kullanıcı alım satım işlemleri yapmak için Web Sitesi’ni kullanması halinde mevcut olan bütün riskleri bildiğini ve Web Sitesi’ni kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türden sorumluluk ve hasar riskini öngördüğünü kabul eder. Her Kullanıcı ROYALFUT’un her türlü alım satım işlemi riskiyle bağlantılı veya bunlardan doğabilecek her türlü zarar, tazmin sorumluluğu, masraf, ziyan, külfet, kesinti veya her türden giderden sorumlu olmadığını kabul eder.

6.6. Kullanıcılar satışlar ve kullanım için öngörülen ve Web Sitesi’ni kullanmalarından doğan bütün vergileri kendileri ödemek zorundadırlar.

7. Ödeme

7.1. ROYALFUT’un hizmetlerinin kullanımı için aldığı ücret, tedarikçi teklifleri esas alınarak, ödemesi yapılan sipariş miktarının %50’sini aşamaz.

7.2. Kullanıcılar son ödeme tarihinden önce, sağlanan hizmetlerle ilgili ROYALFUT ücretlerini ve bütün diğer ücret ve vergileri ödeyebilmelidirler.

7.3. Alıcılar ve satıcılar arasında Web Sitesi’nde yapılacak alım satım işlemleri bir promosyon kodu (kupon) ile veya bir iş ortağı linkine tıklanarak gerçekleştirilebilir. Her iş ortağı, Web Sitesi’nde yapılan her bir alım satım işleminin belirli bir yüzdesini, bir iş ortağı linki üzerinden veya bir promosyon kodu (kupon) üzerinden alır.

8. Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıklar

8.1. Kullanıcı, sitede yapılan alım satım işlemleri ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde, bu uyuşmazlığı nihai ve bağlayıcı bir karar vermek üzere bir arabulucu olarak ROYALFUT’a taşımayı kabul eder. ROYALFUT’un soruşturmasını adil ve akla uygun biçimde yapabilmesini sağlamak üzere Kullanıcılar sipariş halen açıkken veya devam etmekteyken tahkim talebinde bulunmaktan kaçınacaklarını kabul ederler. Üçüncü tarafların (soruşturma makamları hariç) müdahalesini talep eden kullanıcılara şöyle muamele edilecektir: Bu kullanıcıların eylemleri soruşturma sürecini sekteye uğratan eylemler ve kendi lehlerine karar alınmasını empoze etme çabası olarak görülür. ROYALFUT halihazırda aktif veya devam etmekte olan siparişler için öngörülen standart işlem prosedürlerine müdahale etme girişiminde bulunan kullanıcıları askıya almak veya yasaklamak haklarını saklı tutar.

8.2. Satıcı alıcıya veya ROYALFUT’a bedel iadesi yapmak zorunda kalması halinde, ROYALFUT’a, iadeye konu miktarı (aynı veya bir başka para biriminde) belirlenmiş ödeme yöntemi (örneğin PayPal) üzerinden ROYALFUT hesabına çekme yetkisi verir. Satıcının hesabında geçerli bir ödeme yöntemi bulunmak zorundadır. Alıcının hesabında yeterli bakiye yok ise Satıcı ROYALFUT’a boçlanılan miktarı bu ödeme yöntemini kullanarak tahsil etme yetkisi verir. ROYALFUT ayrıca iadeye konu miktarı Satıcının hesabına da yatırabilir. Satıcı ROYALFUT’a geçerli bir ödeme yöntemi sağlamazsa ROYALFUT tahsilat blokesi de dahil diğer tahsilat yöntemlerini kullanarak bakiye borcu tahsil edebilir.

8.3. Nadiren gerçekleşecek de olsa ROYALFUT Kullanıcılar arasındaki bir uyuşmazlığın Kullanıcı Sözleşmesi’nin ihlali nedeniyle ortaya çıktığına kanaat getirir ise, ihlal eden Kullanıcı ROYALFUT’a 150.00EURO ceza ödemeyi kabul eder. Ayrıca, ROYALFUT Kullanıcının hesabını askıya alabilir veya bloke edebilir ve/veya Kullanıcının hesabını aktive etmek için 300.00EURO talep edebilir.

9. Garanti koşulları; sorumluluğun sınırlandırılması

9.1. Web Sitesi’ndeki özellik ve hizmetler «olduğu gibi» ve «varolduğu müddetçe» esasına dayalı olarak sunulmaktadır ve ROYALFUT şartlar, kalite, dayanıklılık, performans, doğruluk, güvenilirlik, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk konusunda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer her türden açık veya örtülü garantiyi açıkça reddeder. Böylesi bütün garantiler, açıklamalar, hükümler, yükümlülükler ve şartlar sözleşme kapsamı dışındadır.

9.2. ROYALFUT Web Sitesi’ndeki veya onun üzerinden sağlanan hiçbir bilginin geçerliliğine, doğruluğuna, sahihliğine, güvenilirliğine, kalitesine, istikrarına, eksiksizliğine veya güncelliğine ilişkin olarak hiçbir şekilde taahhütte bulunmaz veya garanti vermez. ROYALFUT Web Sitesi’nde satışa sunulan veya gösterilen hiçbir ürün veya hizmetin üretiminin, içe aktarılmasının, dağıtımının, satışa sunulmasının, gösterilmesinin, satın alınmasının, satışının ve/veya kullanılmasının üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceği konusunda hiçbir şekilde taahhütte bulunmaz veya garanti vermez. ROYALFUT Web Sitesi’nde satışa sunulan veya gösterilen hiçbir ürün veya hizmet için hiçbir şekilde herhangi bir taahhütte bulunmaz veya garanti vermez.

9.3. Web Sitesi üzerinden indirilen veya site üzerinden bir başka şekilde elde edilen her türlü materyale ilişkin takdir yetkisi ve risk her bir Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır ve her Kullanıcı bu tür materyallerin indirilmesi nedeniyle bilgisayar sisteminin uğrayabileceği zarar veya veri kaybından yalnızca kendisi sorumludur. Kullanıcının herhangi bir ROYALFUT kullanıcısından veya web sitesi üzerinden aldığı sözlü ya da yazılı hiçbir bilgi ya da tavsiye işbu belgede açıkça belirtilmeyen hiçbir garantinin verilmiş sayılmasına neden olmaz.

9.4. Doğrudan ya da dolaylı olarak doğal nedenlerden, kontrol dışı güç veya nedenlerden, internet, bilgisayar, telekomünikasyon veya diğer arızalardan, ekipman arızalarından, elektrik arızalarından, grevlerden, iş uyuşmazlıklarından, ayaklanmalardan, protestolardan, iç karışıklıklardan, işgücü veya malzeme kıtlığından, yangınlardan, sel baskınlarından, kasırgalardan, patlamalardan, doğal afetlerden, savaşlardan, hükümetin eylemlerinden, ulusal ya da yabancı mahkemelerin veya yargı makamlarının karar ve talimatlarından veya üçüncü kişilerin yükümlülüklerine aykırı hareket etmelerinden kaynaklı olarak Web Sitesi aracılığıyla sağlanan içerik veya hizmetlerin gecikmesinden, kesilmesinden veya kesintiye uğramasından hiçbir şart altında ROYALFUT sorumlu değildir.

9.5. Her Kullanıcı ROYALFUT’u, iş ortaklarını, yöneticilerini, görevli ve çalışanlarını doğrudan ya da dolaylı olarak aşağıdaki nedenlerden doğabilecek her türlü kayıptan, davadan, sorumluluktan (tam tazmin esası uyarınca yasal masraflar da dahil) beri tutacağını ve bunların her türlü kayıp, dava, sorumluluk nedeniyle uğrayacağı zararları tazmin edeceğini kabul eder:

1) Kullanıcının bilgilerinin web sitesinde gösterilmesi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Kullanıcının Web Sitesi’ni kullanmasından,

2) Web Sitesi’ni kullanan bir Kullanıcının Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını ihlal etmesinden,

3) Bir Kullanıcının, yukarıdaki 5.3, 5.4 ve 5.5 maddelerinde belirtilenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ROYALFUT Kullanıcısı tarafından verilen beyan ve garantileri ihlal etmesinden,

4) Üçüncü kişilerin veya Web Sitesi’nde sunulan veya gösterilen ürünlerle ilgili diğer üçüncü kişilerin ileri sürdüğü her türlü talepten.

9.6. ROYALFUT ve iş ortakları, yöneticileri, görevlileri ve çalışanları bir sözleşmenin uygulanmasından, ihmalden, haksız fiilden, kusursuz sorumluluktan veya bir başka şekilde ortaya çıkan sorumluluktan ya da aşağıdakilerden herhangi birinden doğan hiçbir özel, doğrudan, dolaylı veya cezai nitelikteki zarardan, veya genel olarak hiçbir zarardan (gelir veya tasarruf kaybından, işin sekteye uğramasından, bilgi kaybından doğan zararlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu değildir:

1) Web sitesinin kullanımından ya da kullanılamamasından

2) Bir kullanıcıdan veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcısından Web Sitesi aracılığıyla satın alınan veya elde edilen ürünler, numuneler, veriler, bilgiler veya hizmetlerin ayıplı olmasından,

3) Kullanıcının Web Sitesinde gösterilen veya satışa sunulan ürün veya hizmetlerin üretiminin, içe aktarılmasının, dağıtımının, satışa sunulmasının, gösterilmesinin, satın alınmasının, satışının ve/veya kullanılmasının üçüncü kişilerin haklarını ihlal edebileceğine veya ihlal edildiğinin iddia edildiğine ilişkin her türlü iddia veya talebi, veya herhangi bir kişinin hak iddiasıyla bağlantılı olarak savunma veya tazminat talep etme hakkına sahip olduğu iddiaları ya da hak ileri süren üçüncü kişilerin talep ve iddialarından,

4) Herhangi bir Kullanıcının verilerine veya kişisel bilgilerine üçüncü kişilerin yetkisiz erişiminden,

5) Karalayıcı, saldırgan veya yasa dışı materyaller de dahil Web Sitesi Kullanıcılarının gönderide bulunduğu materyallerden, Web Sitesi Kullanıcılarının beyanlarından veya davranışlarından,

6) ROYALFUT’un faaliyetleriyle ve Web Sitesi üzerinden hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili bütün diğer nedenlerden.

9.7. ROYALFUT masraflarını kendisi karşılamak kaydıyla her türlü konuda özel koruma ve kontrol sağlamak hakkını saklı tutar. Bu gibi hallerde Kullanıcı böylesi sorunların çözümünde ROYALFUT ile işbirliği yapmak zorundadır.

9.8. ROYALFUT farklı Kullanıcıların Web Sitesi’ne ve özelliklerine farklı şekillerde erişimlerini sınırlandırma, yasaklama veya farklı yolla sağlama ve önceden haber vermeksizin herhangi bir özelliği değiştirme veya yeni özellik ekleme hakkını saklı tutar. Her Kullanıcı Web Sitesi’nin herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen kullanılamamasının işlerini olumsuz etkileyebileceğinden haberdardır. Her Kullanıcı, ROYALFUT veya iş ortaklarının, yöneticilerinin, görevlilerinin veya çalışanlarının Kullanıcı’ya veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı Web Sitesi’nin (Web Sitesi’ndeki herhangi bir işlevin ihlal edilmesi, sınırlı olarak erişime açık olması, değiştirilmesi veya kaldırılması nedeniyle ya da başka nedenlerle) kullanılamaması nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

9.9. ROYALFUT, anonim kullanıcılara veya kimliği belirli yayıncılara ya da ücretli içerik üreticilerine ait olsun, hiçbir üçüncü taraf içeriğinin müellifi değildir. ROYALFUT ya da iş ortakları, yöneticileri, görevlileri veya çalışanları üçüncü kişilerle hiçbir şekilde bu tür bir ilişki içinde değildir. Her türden üçüncü taraf içeriği tümüyle bu tür içeriği sağlayan tarafın sorumluluğundadır. ROYALFUT ya da iş ortakları, yöneticileri, görevlileri veya çalışanları hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü taraf içeriğinin doğruluğu, uygunluğu, yasallığı veya geçerliliğinden sorumlu değildir ve Kullanıcıların bu tür üçüncü taraf içeriklerine güven duymalarına bağlı olarak Kullanıcılara karşı sorumlu tutulamaz. Ayrıca, ROYALFUT ya da iş ortakları, yöneticileri, görevlileri veya çalışanları herhangi bir Kullanıcı’nın Web Sitesi’ndeki davranışlarından sorumlu değildir ve herhangi bir kişinin bu tür Kullanıcı davranışları nedeniyle uğrayacağı zararlarla ilgili olarak hiçbir kişiye karşı sorumlu tutulamaz.

9.10. ROYALFUT Kullanıcılarını bir web sitesine veya üçüncü tarafa ait üçüncü taraf web hizmetindeki profile/hesaba sağlanan köprüler (doğrudan bağlantılar, bannerlar, kanallar veya diğerleri) üzerinden üçüncü kişilerce sunulan içeriğe, ürün veya hizmetlere erişim yetkisi verebilir. Kullanıcı, ROYALFUT’un bu tür üçüncü taraf web siteleri üzerinde herhangi bir denetimi olmadığını, bu tür web sitelerini denetlemediğini ve gerek ROYALFUT’un gerekse de iş ortakları, yöneticileri, görevlileri veya çalışanlarının bu tür web sitelerinde yer alan hiçbir içerik, ürün veya hizmete ilişkin olarak hiçbir kimseye karşı sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı bu tür üçüncü taraf web sitelerini kullanmadan önce Kullanım Koşullarından haberdar olmak için bu tür sitelerde yer alan kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını okumak zorundadır.

9.11. Yukarıdaki şartlara rağmen sorumlu olduğuna karar verilirse ROYALFUT’un sorumluluğu, a) uyuşmazlığa konu olan alım-satım işleminin bedeli b) sorumluluğa neden olan eylemden önceki 12 ay için Kullanıcının ROYALFUT’a ödediği ücretlerin toplamını geçmemek üzere uyuşmazlık konusu ücretler’den hangisi yüksekse o miktar ile veya 100$ ile sınırlıdır.

10. Kullanıcıya yönelik tebligatlar

10.1. Kullanıcıya yapılacak bütün tebligat veya ihtarlar kişiye doğrudan teslim edildiği, kurye, taahhütlü posta ile, ROYALFUT kullanıcısı tarafından verilen fax veya e-posta olan bilinen son adresine fax veya e posta yoluyla gönderildiği, veya bu tür ihbar veya ihtarın Web Sitesinin kamuya açık alanında ücretsiz olarak yayınlandığı tarihte yapılmış sayılır. Kullanıcı’ya yapılan tebligat aşağıdaki şart ve zamanlarda alıcısına teslim edilmiş sayılır:

• ROYALFUT fiziksel veya elektronik mesajın Kullanıcı’ya gönderildiğini gösterebildiğinde; veya

• ROYALFUT bu tür bir tebligatı Web Sitesinin ücretsiz olarak sağladığı kamuya açık alanında yayınlar yayınlamaz.

11. Hukuki Uyuşmazlıklar

11.1. Taraflar, ROYALFUT Kullanıcı Sözleşmesinin bu veya daha evvelki versiyonlarıyla, Kullanıcı’nın Web sitesine erişimi veya onu kullanmasıyla, ROYALFUT web siteleri, hizmetleri, uygulamaları veya araçları ürezinden satılan veya satın alınan her türlü ürün veya hizmetle ilgili olarak taraflar arasında vuku bulan veya bulabilecek her türlü yasal ya da iradi talep veya uyuşmazlığın, hukuki uyuşmazlıklara dair bu bölümde belirtilen hükümlere uygun olarak çözüme kavuşturulacağı hususunda anlaşmışlardır.

11.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksi belirtilmediği sürece, Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Kullanıcı ile ROYALFUT arasında vuku bulan veya bulabilecek her türlü talep veya uyuşmazlığın kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın BAE hukukuna tabi olacağını kabul etmiştir.

11.3. İşbu Sözleşme’den doğan veya Sözleşme’nin ihlaliyle ilgili olan herhangi bir uyuşmazlığın, talebin, sorunun veya anlaşmazlığın ortaya çıkması halinde taraflar uyuşmazlığın, talebin, sorunun veya anlaşmazlığın çözümü için gerekli bütün çabayı sarfedeceklerdir. Bu amaçla taraflar karşılıklı olarak özenle birbirlerine müraacaat edecek ve görüşmeler yapacak ve ortak çıkarlarını dikkate alarak her iki tarafı da tatmin eden adil ve tarafsız bir çözüme ulaşmayı deneyeceklerdir. Eğer 60 gün içerisinde böylesi bir çözüme ulaşamazlarsa, taraflardan birinin diğerine yazılı olarak bildirimde bulunmasından sonra bütün uyuşmazlıklar, talepler, sorunlar veya anlaşmazlıklar Azur Apps FZ-LLC şirketinin yerleşim yeri (Apartment 40903, V Five Palm South Residence, Jumeirah, PB336929, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri) mahkemesince Kullanıcı’nın türüne göre karara bağlanacaktır.

12. Genel Bilgiler

12.1. ROYALFUT Sözleşmesi ve web sitelerimizde yer alan bütün belgeler Web Sitesi’ne erişim ve onun kullanımıyla ilgili olarak Kullanıcı ve ROYALFUT arasındaki Sözleşmenin tamamını oluşturur ve işbu sözleşme ile aynı konuya ilişkin olarak daha önce yapılmış bütün sözlü ya da yazılı Anlaşmaların üstündedir.

12.2. ROYALFUT ve Kullanıcı bağımsız sözleşmeci taraflar olup işbu sözleşme ile herhangi bir acentalık, ortaklık, adi ortaklık, çalışan-işveren veya franchise veren-franchise alan ilişkisi kurulmamış ve amaçlanmamıştır.

12.3. ROYALFUT’un işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hakkı veya hükmü kullanmaması veya işletmemesi söz konusu haktan veya hükmün uygulanmasından vazgeçtiği anlamına gelmez.

12.4. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunun kabul edilmesi halinde söz konusu hüküm ya da hükümler Sözleşmeden çıkarılır ve Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmez.

12.5. Kullanıcı Sözleşmede hak sahibi herhangi bir üçüncü taraf bulunmadığını kabul eder.

12.6. Başlıklar yalnızca referans amaçlı olup hiçbir şekilde konunun kendisinin veya ilgili oldukları bölümün kapsamının tanımlanmasına, sınırlanmasına, yorumlanmasına veya belirlenmesine esas olamaz.

13. Kara Para Aklamayla Mücadele/Müşterini Tanı (AML/KYC) kurallarıyla uyum

13.1. Alıcı ve satıcı, ROYALFUT’un internet dolandırıcılığına karşı bir Müşterini Tanı (Know Your Customer — KYC) ve Kara Para Aklamayla Mücadele (Anti-Money Laundering — AML) politikası olduğunu kabul eder.

13.2. ROYALFUT internet dolandırıcılığına ve web sitelerindeki müşteri bilgilerine veya diğer bilgilere yasadışı veya gizli yollarla erişmeyi veya bunları ele geçirmeyi amaçlayan her türlü girişime karşı SIFIR HOŞGÖRÜ politikasına sahiptir. Şirket, dolandırıcılığı önlemek, tespit etmek ve ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli elektronik ve diğer araçları kullanır ve yerel, ulusal ve uluslararası dolandırıcılık soruşturma kurumlarıyla işbirliği yapar. Şirket, Web Sitesinde dolandırıcılık faaliyetleri yürüten ve tutuklanan zanlıların hukukun öngördüğü en ağır şekilde cezalandırılmaları için elinden geleni yapar. Şirket ulusal ve yerel polis teşkilatı, Amerikan FBI, Amerikan ve uluslararası gümrük otoriteleri ve İnterpol ile işbirliği yapar.

13.3. ROYALFUT Müşterini Tanı prosedürlerinin bir parçası olarak müşterilarin alım-satım işlemlerini değerlendirir ve kullanıcılar, müşteriler ve bunların alım-satım işlemleriyle ilgili somut verileri toplar ve saklar. ROYALFUT kullanıcıların haklarını ve kişisel verilerinin gizliliğini özenle korur. ROYALFUT müşterilerin kişisel bilgilerini yalnızca Kullanıcılara sorunsuz olarak hizmet sunabilmek için gerektiği kadarıyla toplar. Alıcıların ve eski alıcıların kişisel verileri, ilgili mevzuata ve ROYALFUT ile Kullanıcı arasındaki Sözleşmelere uygun olarak, sınırlı sayıdaki şartlar altında üçüncü kişilere açıklanabilir. ROYALFUT beyanlar, alım-satım raporları, faturalar, notlar, dahili iletişimi de içeren müşteri dosyalarını ve müşteriye dair diğer belgeleri karşılıklı alıcı banka ekspertizlerince belirlenen süre boyunca elektronik olarak özenle saklamak zorundadır.

13.4. Kara para aklama faaliyetiyle bağlantısı kurulabilen her türlü finansal işlem şüphelidir. Belirli bir işlemin şüpheli olup olmadığının tespiti kişisel gözlem ve ROYALFUT çalışanlarının tecrübesine dayalı olabileceği gibi alınan veya edinilen bir istihbarata da dayanabilir. Uluslararası hukukun kuralları ve uluslararası örgütlerin düzenlemelerine tabi olarak ROYALFUT, gerekli hallerde ve Müşterinin onayını almak veya ona haber vermek yükümlülüğü olmaksızın, her türlü şüpheli işlemi düzenleyici kurumlara ve/veya polis yetkililerine bildirebilir. ROYALFUT yetkili ulusal kuruluşlar ve uluslararası örgütlerce yayınlanan ve aranan teröristlerin, terör şüphelilerinin, terörist örgütlerin ve Yabancı Varlıkların Denetimi Bürosu (OFAC) yaptırımlarına tabi yüksek riskli ülkelerin isimlerini içeren listeleri düzenli olarak takip edecektir. ROYALFUT kara para aklama suçlarının işlendiğine dair şüphe kapsamında işlemlerini analiz ederek müşterileriyle ilgili süregelen özen yükümlülüğü prosedürlerini uygulamak zorundadır.

14. Kişisel Verilerin İşlenmesinin onaylanması

Kullanıcı, hizmete kayıt olmakla ROYALFUT’un kullanıcının kişisel verilerini kontrol etmesi ve işlemesine aşağıdaki şartlarla onay vermiş sayılır:

1. Operatör Özne’nin verilerini şu amaçlarla işlerse:

• Kullanıcıya hizmet sunmak amacıyla.

• Uyuşmazlıkları çözmek, ücret tahsil etmek, hesabımla veya sitelerle, hizmetlerle, uygulamalarla veya araçlarla ilgili sorunları çözmek amacıyla veya yasaya uygun olan diğer amaçlarla.

• Dolandırıcılığı, güvenlik ihlallerini, potansiyel olarak yasaklı veya yasa dışı faaliyetleri önlemek ve tespit etmek ve kullanıcı Sözleşmelerini uygulamak amacıyla.

• Müşterilerin kimliklerini tespit etmek ve doğrulamak amacıyla.

• Etkinlik arttırımı, eğitim ve kalite kontrol gibi operasyonel nedenlerle.

• Sistemlere yönelik yetkisiz erişimi engellemek ve sistemlerde değişiklik yapmak amacıyla.

• ROYALFUT hizmetlerinin ve belirli üçüncü taraf hizmetlerinin:

✓ mevcut ve önceki müşterilere

✓ öncesinde hizmetlerimizle ilgilendiğini beyan eden üçüncü taraflara

✓ daha önce ROYALFUT ile herhangi bir iş ilişkisi olmayan üçüncü taraflara

pazarlanması amacıyla.

• Harici denetim ve kalite kontrol amacıyla.

2. İşlemesi için ROYALFUT’a aktarılan kişisel verilerin listesi:

Size ilişkin aşağıdaki verileri toplayabilir ve kullanabiliriz:

• adınız ve e-posta adresiniz ve telefon numaranız da dahil iletişim bilgileriniz

• doğum tarihiniz gibi sizin kimliğinizi doğrulamamızı ve onaylamamızı mümkün kılan bilgiler

• vermeyi tercih ederseniz cinsiyetinize dair bilgi

• bilgisayar giriş verileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, ROYALFUT’a gelen ve ROYALFUT’tan giden trafiği ve çerez bilgileri

• lokasyon verisi

• teslimat (platform, siparişteki jeton sayısı) bilgisi, fatura bilgisi, satınalma işlemlerine ve ödeme kartlarına dair bilgiler

• kişisel ve mesleki ilgi alanlarınız

• mesleki çevrimiçi faaliyetiniz

• ROYALFUT, çalışanları, yöneticileri, iş ortakları ile iletişim tarihçeniz, satınalma geçmişiniz ve ROYALFUT’ta kayıtlı ögeleriniz.

• ROYALFUT’a bağladığınız örneğin Facebook, Google ve diğer platformlardaki hesaplarınıza ait bilgiler

• Kredi veya diğer çekleri hesabınıza aktarmamız için gerekli bilgiler

• ROYALFUT Web Sitesini nasıl kullandığınıza dair bilgiler

• anket cevaplarınız ve yarışmalara, bağış kampanyalarına ve indirim kampanyalarına katılım bilgileriniz

• ROYALFUT’taki etkinliğinize dayalı olarak alım satım işlemlerinide dair bilgiler (örneğin alım satım sürecini kolaylaştırmak için gerekli bilgiler)

• ROYALFUT üzerinden yürütülen açık görüşmeler, sohbetler, uyuşmazlık çözümleri ile bize gönderilen yazışmalar

• IP adresi ve standart web giriş bilgisi (browser türü, İnternet Servis Sağlayıcısı (İSS), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verisi), satın almak veya ödeme almak için kullandığınız ödeme servisleri tarafından sağlanan fatura hesabı bilgisi gibi üçüncü taraflardan gelen ilave bilgiler, tarayıcı kimliği, çerez kimliği, cihaz kimliği, cihaz türü, proxy sunucusu kullanımı/VPN ve bağlantılı teknolojiler, lokasyon bilgisi, e posta adresleri, telefon numaraları ve ödeme dolandırıcılığı hizmet sunucularımız tarafından ve müşteri kimlik tespiti prosedürü kapsamında sağlanan kamuya açık sosyal medya profilleri bilgileri de dahil diğer bilgiler.

Bu kişisel veriler size hizmet sunabilmemiz için gerekli verilerdir. Bize bilgi vermemeyi tercih edebilirsiniz fakat bazı bilgiler şunları yapabilmeniz için gereklidir: anketlere, yarışmalara ve çekilişlere katılmak, bize soru sormak veya Web Sitemizde diğer işlemleri gerçekleştirmek. ROYALFUT ayrıca bu bilgileri trend analizi yapmak, dolandırıcılık tespiti ve site yönetimi gibi amaçlar için de kullanmaktadır.

Onay, kişisel veri öznesinin https://royalfut.com’a kayıt olduğu anda yürürlüğe girer.

15. Çerez işleme politikası

https://royalfut.com’u ziyaret etmekle bu politikaya onay vermiş, ROYALFUT’un Google Analytics, Yandex.Metrics ve diğer sistemlerde işlenmek üzere çerez ve diğer verileri kullanabileceğini ve bu verileri araştırma, iş birliği ve hizmet sunumu amacıyla üçüncü taraflarla paylaşabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

https://royalfut.com’u ziyaret ettiğinizde, çerezler şu amaçlarla kullanılabilir:

• Sitenin işlevlerinin güvenli ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesi

• Sitenin niteliklerinin geliştirilmesi

• Siteye kayıt

• Kullanıcıya site ve sitede sağlanan ürün ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi

• Diğer ürün ve/veya hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni ürün ve/veya hizmetlerin geliştirilmesi

Toplanan diğer bilgiler, kullanıcıya ilgi alanına uygun çevrimiçi içerik ve reklam sunmak üzere, rastgele bir kimlik belirteci, ilgi alanı kategorisi ve zaman damgasını içeren «ilgi alanları listesi» oluşturmakta da kullanılabilir.

Kullandığınız internet tarayıcı ve/veya cihaz çerezleri engellemenize, silmenize ya da başka şekilde sınırlamanıza olanak tanıyabilir. Fakat, çerezler https://royalfut.com’un önemli bir bileşenidir ve bunları engellemek, silmek veya kullanımını kısıtlamak sitenin pek çok özelliğine erişimi kaybetmeye neden olabilir.

Kullandığınız cihaz ya da internet tarayıcıda çerezlerin yönetimi hakkında bilgiler için cihaz üretici ya da tarayıcı geliştiricinin sağladığı talimatlara bakabilirsiniz.

01.10.2020 (01.10.2020 - 07.02.2021) arası Hüküm ve Koşulları

08.02.2021 (08.02.2021 - 03.06.2021) arası Hüküm ve Koşulları

01.10.2020 tarihinden itibaren Gizlilik Politikası (01.10.2020 - 07.02.2021)

Hey... Jeton mu arıyorsunuz?