Актуальная цена заказа: Актуальная цена заказа USD: Начислим баллов: Сколько это в USD: Сколько это в текущей валюте: Цена с примененным купоном и с вычетом Кешбэка: Сколько баллов можно списать: Размер кешбэка который можно списать:
flag
Nederlands
arrow
USD
arrow

de voorwaarden en bepalingen

Lees de volgende Gebruikersovereenkomst goed. Als je niet akkoord gaat met een van de voorwaarden uit deze Gebruikersovereenkomst, heb je niet het recht om je registratie te bevestigen, diensten van https://royalfut.com te gebruiken, of goederen verkopen, kopen of ruilen via dit ruilplatform.

Gebruikersovereenkomst

ROYALFUT.com

NICOLAOU PENTADROMOS CENTRE,9th Floor, Flat / Office 908TH, 3025, Limassol, Cyprus

Ingangsdatum: 4 juni 2021.

1. Introductie

1.1. Door op deze website te blijven, ga je akkoord met de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst. Lees de Gebruikersovereenkomst op ROYALFUT.COM aandachtig door. Hierin worden je rechten en plichten en de rechten en plichten van ROYALFUT uiteengezet. Inschrijven voor en het gebruik van de dienst is verboden voor personen die niet akkoord gaan met de volgende voorwaarden.

1.2. ROYALFUT.com («ROYALFUT») is een marktplaats waar gebruikers producten kunnen aanbieden, verkopen en kopen. Als marktplaats is ROYALFUT geen eigenaar of verkoper van de producten op de website. De daadwerkelijke koopovereenkomst wordt direct gesloten tussen kopers en verkopers.

1.3. ROYALFUT heeft geen controle over en garandeert niet het bestaan, de kwaliteit, de veiligheid of de wettigheid van de aangeboden producten.

1.4. ROYALFUT draagt alleen als tussenpersoon zorg voor bepaalde functies en is niet verantwoordelijk voor potentiële of daadwerkelijke juridische consequenties van transacties. In sommige games kan er bijvoorbeeld een sanctie of straf staan op bepaalde acties, tot en met het blokkeren van een account. ROYALFUT leest en/of verifieert de regels van games niet en controleert de acties van gebruikers in zulke games niet.

1.5. ROYALFUT staat garant voor de transacties tussen websitegebruikers en is alleen verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van transacties, en niet hun effectiviteit.

1.6. ROYALFUT staat gebruikers toe om anoniem te blijven als de transactie van goederen en valuta via www.royalfut.com verloopt.

1.7. In de omstandigheden zoals omschreven in Clausule 1.6 is de aansprakelijkheid van ROYALFUT beperkt tot het bedrag van de transactie. Mocht een gebruiker worden geweerd uit een voltooide transactie, dan staat ROYALFUT garant voor het volledige bedrag, min zijn vergoeding.

1.8. Deze Gebruikersovereenkomst («Overeenkomst»), plus andere documenten op www.royalfut.com («Website»), stellen de procedure en voorwaarden van interacties met gebruikers vast.

1.9. Deze Overeenkomst geldt tussen jou als gebruiker van onze diensten («Gebruiker») en ROYALFUT. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, ga je akkoord met alle onderdelen van de Overeenkomst wanneer je onze diensten gebruikt.

1.10. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, ga je hierbij als Gebruiker akkoord met de voorwaarden in de huidige Overeenkomst. Je gaat er ook akkoord mee dat je bent gebonden aan de voorwaarden van de Overeenkomst als het gaat om je toegang tot of gebruik van de Website en toekomstige updates, aanpassingen, uitbreidingen of veranderingen aan de Website. Als je niet volledig akkoord gaat met de voorwaarden in de Overeenkomst, vragen we je om geen gebruik te maken van de Website. Je kunt deze Website niet gebruiken en niet akkoord gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst als je (A) nog niet de leeftijd hebt bereikt die juridisch nodig is om bindende contracten aan te gaan, of (B) je de Website niet mag gebruiken onder de wetten van de Verenigde Arabische Emiraten of andere landen, inclusief het land waarin je woont en het land waarin je de Website gebruikt.

1.11. ROYALFUT behoudt zich het absolute en onbetwistbare recht voor om Gebruikers restitutie te ontzeggen als hun bestelling volledig is geleverd.

1.12. Er wordt alleen tot restitutie overgegaan als de uitslag van het bestuderen van het restitutieverzoek van de Gebruiker door het ROYALFUT-team daartoe aanleiding geeft. Besluiten van het ROYALFUT-team zijn absoluut en definitief. Als er besloten wordt om een bedrag te restitueren ten gunste van de Gebruiker, vindt de overschrijving plaats tussen 1 en 14 werkdagen. De exacte tijd is afhankelijk van de gebruikte betaalmethode. ROYALFUT heeft geen invloed op dit proces. Restitutie wordt alleen overgemaakt op de rekening waarmee de transactie op de Website is verricht.

1.13. Een geregistreerde Gebruiker kan zijn of haar account verwijderen mits hij of zij beschikt over de inloggegevens (e-mail, ROYALFUT-account, wachtwoord). ROYALFUT garandeert dat de Gebruikersgegevens worden verwijderd uit zijn databases. Je kunt ons verzoeken om je Persoonlijke Data te updaten, blokkeren of verwijderen als de gegevens onvolledig, verlopen, incorrect, op illegale wijze bemachtigd of niet langer relevant zijn voor verwerking. Stuur daarvoor een e-mail naar support@royalfut.com.

1.14. ROYALFUT kan deze Overeenkomst of andere documenten op de Website op elk moment aanpassen, met of zonder een aankondiging, door de aangepaste en vernieuwde Overeenkomst en/of bijbehorende documenten op de Website te plaatsen. De aangepaste en bewerkte Overeenkomst en/of documenten gelden direct zodra ze zijn gepubliceerd. Nadat de aangepaste en bewerkte documenten zijn geplaatst, wordt jouw gebruik van de Website gezien als een akkoord voor de aangepaste voorwaarden. De Overeenkomst en het Websitebeleid kunnen niet op een andere manier worden veranderd dan schriftelijk door een geautoriseerde medewerker van ROYALFUT.

2. Definities

2.1. Persoonlijke data — alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar individu.

2.2. ROYALFUT-content — de data, tekst, afbeeldingen, video’s, catalogi, databases of aanbiedingen die verkrijgbaar zijn op of via de Website; wordt hierna genoemd als «ROYALFUT-content».

2.3. Geregistreerde Gebruiker — elke gebruiker die het aanmeldformulier op de Website voltooit met informatie over zichzelf (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mail, etc.) wordt een geregistreerde gebruiker («Geregistreerde Gebruiker») van ROYALFUT.

2.4. Operationele Risico’s — de risico’s die gebruikers aangaan wanneer ze de Website gebruiken of transacties voltooien worden gezien als ’transactierisico’s’. Operationele Risico’s bevatten onder andere aansprakelijkheidsrisico’s voor alle soorten schade die kunnen voorkomen door gebruik van de Website. Deze risico’s omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

• onjuiste informatie over producten en diensten, frauduleuze handel, ontoereikende kwaliteit, verschil in technische vereisten, defecte of gevaarlijke producten, illegale producten, vertraging of het niet opvolgen van de voorwaarden van bezorging of betaling, rekenfouten in waarde, schending van de garantie en contractbreuk.

• risico’s dat de productie, import, distributie, aanbieding, demonstratie, aankoop, verkoop en/of het gebruik van producten of diensten die worden aangeboden of getoond op de Website de rechten van derde partijen schenden of als zodanig worden geclaimd, plus het risico dat gebruikers mogelijk kosten moeten maken om zich te verdedigen of andere kosten in verband met het opeisen van de rechten van derde partijen door derde partijen in verband met claims van andere partijen dat zij recht hebben op verdediging of schadevergoeding in verband met het opeisen van de rechten, claims of eisen van derde partijen

• risico’s dat consumenten, andere kopers, eindgebruikers of producten of andere personen die claimen schade te hebben geleden door een product dat in eerste instantie werd verkregen door gebruikers van de Website als gevolg van de verkoop- en aankooptransacties in verband met het gebruik van de Website, schade kunnen oplopen en/of claims kunnen krijgen door het gebruik van zulke producten

2.5. «Gebruiker» — alle personen die voor welk doeleinde dan ook op de Website komen, ongeacht of de Gebruiker zich op de Website heeft geregistreerd als geregistreerde gebruiker.

3. Gebruik van ROYALFUT

3.1. Algemene bepalingen. Gebruikers kunnen de Website alleen voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Alle Gebruikers gaan ermee akkoord dat ze geen content van de website mogen kopiëren, reproduceren of downloaden om ROYALFUT-content te verkopen of te distribueren, via massamails te verspreiden (via e-mail, draadloze tekstberichten, fysieke post of andere manieren), een bedrijf te draaien dat concurreert met ROYALFUT of voor ander commercieel gebruik van ROYALFUT-content. Het systematisch zoeken naar ROYALFUT-content op de Website om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of catalogus (automatisch of handmatig) te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ROYALFUT is verboden. Daarnaast mogen Gebruikers de ROYALFUT-content niet gebruiken voor andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan in deze Overeenkomst.

3.2. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat ROYALFUT berichten stuurt naar het e-mailadres dat is gespecificeerd in zijn of haar ROYALFUT-account of tijdens het betalen via een ROYALFUT-partnerbetalingssysteem, of via een andere communicatiemethode zoals omschreven als communicatiemethode op de Website, via de Website of via socialmediaplatforms, berichtenservices of online chatberichten die de Gebruiker heeft gevonden op de Website. De Gebruiker gaat er bij dezen mee akkoord dat ROYALFUT de Persoonlijke Data van de Gebruiker mag gebruiken voor privécorrespondentie of grootschalige berichtgeving.

3.3. Berichten of andere informatie die door de Gebruiker wordt verstuurd via communicatiesystemen van ROYALFUT, plus e-mails, faxberichten, brieven, berichten via andere platforms, social media of instant messages of online chats die zijn verstuurd naar de e-mailadressen uit de informatie die via de Website is verkregen, mogen geen materialen bevatten als omschreven in Clausule 5.3 en moeten daarnaast feitelijk juist zijn en er mogen geen veranderingen of informatie opzettelijk zijn weggelaten.

3.4. Geen enkele Gebruiker mag een actie uitvoeren die de integriteit van de computersystemen of netwerken die worden gebruikt door ROYALFUT of elke andere gebruiker ondermijnt, en geen enkele gebruiker mag proberen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot zulke computersystemen en netwerken.

3.5. Alle persoonlijke data die ROYALFUT ontvangt wordt volgens de Overeenkomst verwerkt.

3.6. ROYALFUT gebruikt essentiële cookies om de Website te laten functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat (bijvoorbeeld je computer, smartphone of ander elektronisch apparaat) worden geplaatst wanneer je de Website gebruikt. Essentiële cookies verzorgen basisfunctionaliteiten van de website, zoals veiligheid, beheer van het netwerk en toegankelijkheid. Je kunt ze uitschakelen door de instellingen van je browser aan te passen, maar dit kan de functionaliteit van de website beïnvloeden.

3.7. ROYALFUT heeft het recht om reclamecookies te verzamelen, gebruiken, verwerken en op te slaan.

3.8. Als voorwaarde voor toegang tot en gebruik van de Website, stemmen Gebruikers in om de diensten van ROYALFUT niet te gebruiken om de rechten van derde partijen op wat voor manier dan ook te schenden. Mocht er toch een schending plaatsvinden, dan heeft ROYALFUT het recht om de accounts van de Gebruiker af te sluiten.

3.9. Tijdens het registreren op de Website kan ROYALFUT een automatisch gegenereerd wachtwoord naar de Gebruiker sturen. Door contactgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld een e-mailadres), geeft de Gebruiker aan dat deze informatie controleerbaar, feitelijk juist, correct en volledig is, en bevestigt en garandeert de Gebruiker dit feit. Door contactgegevens te verstrekken, gaat de Gebruiker akkoord met het ontvangen van een bericht met een wachtwoord van ROYALFUT, volgens Clausule 3.2. De Gebruiker gaat akkoord dat het wachtwoord niet de volledige veiligheid van het account tegen ongeautoriseerde toegang op de Website garandeert, en zal daarom stappen ondernemen om het account zo volledig mogelijk te beschermen. Het wachtwoord zou bij de eerste inlogpoging veranderd moeten worden.

3.10. ROYALFUT behoudt zich het recht voor om het account van een Gebruiker af te sluiten als ROYALFUT van mening is dat het gedrag van de Gebruiker indruist tegen de belangen van ROYALFUT, zijn werknemers, directeuren, partners of andere gebruikers, of voor elke andere reden naar goeddunken van ROYALFUT, met of zonder reden.

3.11. ROYALFUT mag links naar externe sites aanbieden die mogelijk producten en diensten aanbieden. ROYALFUT is niet verantwoordelijk voor het controleren en evalueren van deze websites, en heeft geen controle over de content op deze websites of de beslissingen van derde partijen. ROYALFUT is niet verantwoordelijk voor de acties van deze websites tegen jou.

3.12. De Gebruiker gaat akkoord dat de verkoper een product binnen 3 dagen moet bezorgen vanaf het moment dat alle noodzakelijke data is verstrekt door de Gebruiker voor het bezorgen via de Comfort-methode (e-mail, wachtwoord, back-upcode EA-account), ongeacht de prijs van de bestelling.

4. Geregistreerde Gebruiker

4.1. Door een Geregistreerde Gebruiker te worden, ga je akkoord met het verzamelen, verwerken, opslaan en versturen van je persoonlijke data. Je gaat er ook akkoord mee dat je persoonlijke data wordt opgenomen in onze database en dat ROYALFUT zulke informatie mag delen met andere Gebruikers, in overeenstemming met de doeleinden die in de Overeenkomst worden omschreven.

4.2. ROYALFUT mag een registratie afwijzen en weigeren om een account en bijbehorende gebruikersnaam te verstrekken aan elke Gebruiker voor elke reden, of zonder enkele reden.

4.3. ROYALFUT kan het account van een Geregistreerde Gebruiker op elk moment afsluiten als:

• naar de mening van ROYALFUT er een schending heeft plaatsgevonden van de voorwaarden in deze Overeenkomst door de Geregistreerde Gebruiker; of

• ROYALFUT redelijkerwijs vermoedt dat de informatie die is verstrekt door de Geregistreerde Gebruiker niet waar, onjuist, verouderd of niet compleet is; of

• ROYALFUT van mening is dat het gedrag van de Gebruiker indruist tegen de belangen van ROYALFUT, zijn werknemers, directeuren, partners of andere Gebruikers; of

• voor elke andere reden of zonder enige reden, naar goeddunken van ROYALFUT

4.4. Een Geregistreerde Gebruiker mag een account, gebruikersnaam of wachtwoord niet verkopen, proberen te verkopen, aanbieden om te verkopen, weggeven, toewijzen of op een andere manier overdragen aan derde partijen zonder schriftelijke toestemming van ROYALFUT. ROYALFUT kan het account van een Geregistreerde Gebruiker of een ontvanger schorsen of verwijderen in het geval dat een account in strijd met deze sectie wordt verkocht, aangeboden, cadeau gedaan, toegewezen of overgedragen.

5. Posten op ROYALFUT

5.1. Er ontstaat geen handelsrelatie tussen een Gebruiker en ROYALFUT, zijn partners, directeuren, agenten of medewerkers op basis van het tonen van de informatie van de Gebruiker op de Website van ROYALFUT.

5.2. Elke Gebruiker begrijpt, garandeert en gaat akkoord dat:

• alle informatie die door de Gebruiker aan de Website wordt verstrekt waar, accuraat, recent en volledig is; en

• de Gebruiker de informatie aanvult en snel verandert zodat het waar, accuraat, recent en volledig is

5.3. Elke Gebruiker verklaart, garandeert en gaat akkoord dat informatie verstrekt aan ROYALFUT voor gebruik op de Website niet:

a) frauduleuze informatie bevat of frauduleuze goederen aanbiedt/adverteert, of in verband staat met het verkopen of proberen te verkopen van nepgoederen, gestolen goederen of goederen die wettelijk niet verkocht en/of geadverteerd mogen worden, of op elke andere manier illegale activiteiten faciliteert

b) onderdeel uitmaakt van fraude tegen andere Gebruikers van de Website of andere illegale doeleinden

c) onderdeel uitmaakt van het adverteren van producten of diensten die de rechten van derde partijen schenden of op een of andere manier daaraan bijdragen of dat aanmoedigen

d) relevante wetten, statuten, verordeningen of regels schendt (inclusief maar niet beperkt tot exportregels, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame)

e) onfatsoenlijk, smadelijk, illegaal bedreigend of illegaal vervolgend is

f) obsceen is, pornografie of aan pornografie verwante materialen of merchandise bevat of promoot, of andere content bevat die op welke manier dan ook seksueel expliciete materialen promoot of schadelijk is voor minderjarigen

g) discriminatie op grond van ras, gender, religie, nationaliteit, beperkingen, seksuele geaardheid of leeftijd bevordert

h) materiaal bevat dat wordt gezien als ongeoorloofde reclame of spam

i) aanbiedingen bevat van gebruikers over zakelijke activiteiten. Mocht ROYALFUT ontdekken dat de Gebruiker deze Clausule 5.3 (i) heeft geschonden, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat ROYALFUT een boete van maximaal €150,00 mag innen via de gebruikte betaalmethode van de Gebruiker in het bestand en/of een bedrag van maximaal €300,00 mag eisen voor het activeren van het account van de Gebruiker

j) computervirussen, Trojans of anderen schadelijke programma’s, codes, links en webinterfaces bevat die software- en hardwaresystemen kunnen beschadigen of verstoren, of software- en hardwaresystemen, data of persoonlijke data over kan nemen of onteigenen

k) direct of indirect verwijst naar de omschrijving van goederen en diensten die verboden zijn door deze Overeenkomst, of een omschrijving daarvan bevat; of

l) anders niet onder de verantwoordelijkheid valt van ROYALFUT, zijn medewerkers, directeuren of partners

5.4. Elke Gebruiker verklaart, garandeert en accepteert dat de Gebruiker alle nodige copyrights, handelsmerken, handelsgeheimen of licenties en vergunningen van patenten, en alle andere licenties en vergunningen die eventueel nodig zijn in overeenstemming met andere persoonlijke en eigendomsrechten van derde partijen (inclusief maar niet beperkt tot persoonlijkheidsrechten en privacyrechten) heeft bemachtigd voor alle materialen en informatie die de Gebruiker plaatst op de Website en verstrekt deze aan ROYALFUT, of geeft ROYALFUT toestemming om deze te tonen en op te slaan. Elke Gebruiker verklaart, garandeert en accepteert dat alleen de Gebruiker verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat materialen en data die de Gebruiker toont op de Website, aan ROYALFUT verstrekt en ROYALFUT toestemming geeft om te tonen en op te slaan, geen rechten van derde partijen schenden of worden getoond met toestemming van de eigenaar (eigenaren) van zulke rechten. Elke Gebruiker verklaart, garandeert en accepteert dat de Gebruiker het recht heeft om producten die de Gebruiker toont en aanbiedt op de Website te produceren, aan te bieden, te verkopen, te importeren en te distribueren, en dat deze productie, verkoop, import en/of distributie geen rechten van derde partijen schendt.

5.5. Elke Gebruiker geeft ROYALFUT en zijn partners een onherroepelijke, oneindige, wereldwijde en royalty-vrije, sublicentieerbare (op meerdere niveaus) en toewijsbare licentie om alle data die is verstrekt door de Gebruiker te tonen en gebruiken in overeenstemming met de doeleinden die in de Overeenkomst zijn beschreven, en de licentie voor het uitvoeren van de rechten die je houdt in verband met zulke materialen en data, inclusief maar niet beperkt tot copyright, publicatie- en databaserechten, in alle media die op dit moment bekend of onbekend zijn.

5.6. ROYALFUT heeft het absolute recht om data over een bestelling van een Gebruiker publiekelijk te tonen op de Website (besteltijd, verstreken tijd sinds het begin van de bestelling, verstreken tijd sinds het einde van de bestelling, inclusief de kosten van automatisch posten (15 minuten), het platform en het aantal munten in de bestelling), waarbij het e-mailadres van de Gebruiker wordt verborgen tot maximaal 7 zichtbare symbolen om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

5.7. ROYALFUT behoudt zich het recht voor om materialen die op de Website zijn geplaatst naar eigen goeddunken te verwijderen, inclusief content die, volgens zijn mening, illegaal is, een aansprakelijkheidsprobleem voor ROYALFUT kan opleveren, deze Overeenkomst schendt of op een andere manier ongepast wordt geacht.

5.8. ROYALFUT behoudt zich het recht voor om samen te werken met overheidsinstellingen, privédetectives en/of beschadigde derde partijen bij het onderzoeken van vermeende criminele of onrechtmatige daden. Daarnaast mag ROYALFUT de identiteit en contactinformatie van elke Gebruiker vrijgeven als dit wordt verzocht door een autoriteit van een land of staat, een beschadigde derde partij, een dagvaarding of andere juridische stappen, en ROYALFUT is niet verantwoordelijk voor de schade of andere gevolgen van het vrijgeven van deze informatie. De Gebruiker gaat ook akkoord dat er geen claims kunnen worden ingediend tegen ROYALFUT voor dit soort gevallen. Naast de informatie hierboven mag ROYALFUT het account van een Gebruiker schorsen of verwijderen als ROYALFUT dat passend vindt, naar eigen goeddunken. De Gebruiker gaat akkoord dat ROYALFUT geen enkele verantwoordelijkheid heeft tegenover de Gebruiker, inclusief verantwoordelijkheid voor gevolgschade of andere schade, in het geval dat ROYALFUT een van de acties die hierboven in deze sectie zijn genoemd onderneemt, en de Gebruiker gaat akkoord met het risico dat ROYALFUT zulke acties kan ondernemen.

6. Transacties tussen kopers en verkopers

6.1. ROYALFUT biedt een elektronisch webplatform voor het uitwisselen van informatie tussen kopers («koper») en verkopers («verkoper») van goederen en diensten.

6.2. De Gebruikers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor alle voorwaarden van transacties op de Website, via de Website of als gevolg van gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot betaalmethoden, retourneren, bezorgen, verzekeringen, vergoedingen, boetes/straffen, vergunningen, afhandeling, transportatie en opslag.

6.3. ROYALFUT vertegenwoordigt verkopers of kopers niet in specifieke transacties, en treedt ook niet op als agent voor verkopers of kopers. ROYALFUT heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, wettelijkheid of beschikbaarheid van de producten of diensten die te koop worden aangeboden op de Website, het vermogen van verkopers om de verkoop te voltooien, of het vermogen van kopers om een aankoop te voltooien. Gebruikers zijn ervan op de hoogte dat ze mogelijk met andere gebruikers in contact komen die onder valse voorwendselen contact maken. ROYALFUT raadt aan om verschillende tools te gebruiken die op de site worden aangeboden, plus gezond verstand, om te bepalen met wie je contact hebt.

6.4. Mocht het overdragen van goederen en geld tussen alle Gebruikers binnen een enkele transactie worden uitgevoerd via een vertegenwoordiger van ROYALFUT, dan kunnen gebruikers anoniem blijven en is de veiligheid van het retourneren van goederen en/of geld gegarandeerd.

6.5. Elke Gebruiker verklaart bij het gebruik van de Website dat de Gebruiker alle risico’s volledig begrijpt die verband houden met transacties via de Website, en dat de Gebruiker alle risico’s op aansprakelijkheid in welke vorm dan ook op zich neemt bij het gebruik van de Website. Elke Gebruiker gaat ermee akkoord dat ROYALFUT niet verantwoordelijk is voor enige verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade, ongemakken, verstoringen of kosten die het resultaat zijn van of verband houden met de transactierisico’s.

6.6. Gebruikers moeten zelf alle belastingen betalen voor verkopen en gebruik, en alle andere belastingen die ontstaan door het gebruik van de Website.

7. Betaling

7.1. De betaling die ROYALFUT vraagt voor het gebruik van zijn diensten is maximaal 50% van het bedrag van de betaalde bestelling, afhankelijk van aanbiedingen van de leverancier.

7.2. Gebruikers moeten de vergoedingen van ROYALFUT en alle andere vergoedingen en geldende belastingen op geleverde diensten voor de einddatum kunnen betalen.

7.3. Transacties tussen kopers en verkopers op de Website kunnen worden uitgevoerd met een promocode (bon) of door op een affiliate-link te klikken. Elke affiliate krijgt een vastgesteld percentage van elke transactie die op de Website wordt gedaan via een affiliate-link of met gebruik van een promocode (bon).

8. Geschillen tussen gebruikers

8.1. Mochten er geschillen ontstaan tussen Gebruikers over transacties op de site, dan gaat de Gebruiker ermee akkoord om het geschil voor te leggen aan ROYALFUT als arbiter voor een laatste en bindende beslissing. Om ROYALFUT het onderzoek eerlijk en redelijk uit te laten voeren, gaat de Gebruiker ermee akkoord om geen arbitrage te starten terwijl de bestelling nog open of in afwachting is. Gebruikers die de tussenkomst van derde partijen opzoeken (met uitzondering van autoriteiten van een land) worden als volgt behandeld: hun acties worden gezien als een verstoring van het onderzoeksproces en een poging om een beslissing in hun voordeel af te dwingen. ROYALFUT behoudt zich het recht voor om Gebruikers die de standaardprocedures voor bestellingen die nog actief of in afwachting zijn verstoren, te schorsen of permanent te verbannen.

8.2. Als de verkoper een koper van ROYALFUT geld moet teruggeven, dan autoriseert de verkoper ROYALFUT om het bedrag (in dezelfde of een andere valuta) van hun aangewezen betaalmethode (bijvoorbeeld PayPal) over te maken naar ROYALFUT. De verkoper moet een geldige betaalmethode in zijn of haar account hebben. Als er niet genoeg geld staat op het account van de koper, geeft de verkoper ROYALFUT toestemming om het verschuldigde bedrag te innen via deze betaalmethode. ROYALFUT kan het bedrag ook in het account van de verkoper plaatsen. Als de verkoper ROYALFUT geen geldige betaalmethode geeft, kunnen we de verschuldigde bedragen via andere methoden opeisen, inclusief het aftrekken van het bedrag van openstaande betalingen.

8.3. In het zeldzame geval waarbij ROYALFUT bepaalt dat een geschil tussen Gebruikers het resultaat is van een schending van de Gebruikersovereenkomst, moet de Gebruiker die in overtreding is ROYALFUT een boete betalen van €150,00. Daarnaast kan ROYALFUT het account van de Gebruiker schorsen of verwijderen, en/of een storting van €300,00 eisen om het account van de Gebruiker te activeren.

9. Afwijzen van garanties; beperking van aansprakelijkheid

9.1. De functies en diensten op de Website worden in de huidige staat en naar beschikbaarheid geleverd en ROYALFUT wijst uitdrukkelijk alle garanties, directe of indirecte, af, inclusief maar niet beperkt tot garanties over conditie, kwaliteit, duurzaamheid, prestaties, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Al dit soort garanties, statements, voorwaarden, plichten en condities zijn niet van toepassing.

9.2. ROYALFUT geeft geen verklaringen over of garanties voor de geldigheid, nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, stabiliteit, volledigheid of tijdigheid van alle informatie die op of via de Website wordt verstrekt. ROYALFUT geeft geen verklaringen over of garanties dat de productie, import, distributie, aanbiedingen, vertoningen, aankopen, verkopen en/of het gebruik van de producten of diensten die worden aangeboden of getoond op de Website geen rechten van derde partijen schenden, en ROYALFUT geeft geen enkele verklaringen of garanties over producten of diensten die op de Website worden aangeboden of getoond.

9.3. Gebruikers die materialen downloaden of op een andere manier verkrijgen van de Website, doen dat op hun eigen verantwoordelijkheid en risico. Elke Gebruiker is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor schade aan het computersysteem of verlies van data die het resultaat kunnen zijn van het downloaden van dit materiaal. Geen enkel advies of informatie, mondeling of op schrift, dat door een Gebruiker wordt verkregen van ROYALFUT of via de Website, leidt tot garanties die niet uitdrukkelijk in dit document worden genoemd.

9.4. In geen enkel geval is ROYALFUT aansprakelijk voor enig uitstel, gebrek of verstoring aan de content of diensten die via de Website worden aangeboden die direct of indirect voortkomen uit natuurverschijnselen, krachten of oorzaken buiten zijn macht, inclusief gebreken aan het internet, computers, telecommunicaties of andere gebreken, verstoringen in apparaten, stroomuitval, stakingen, arbeidsgeschillen, rellen, demonstraties, maatschappelijke onrust, gebrek aan mankracht of materiaal, branden, overstromingen, stormen, explosies, natuurrampen, oorlogen, overheidsingrijpen, bevelen van nationale of buitenlandse rechters of tribunalen, of het niet voldoen aan de plichten door derde partijen.

9.5. Elke gebruiker gaat ermee akkoord om ROYALFUT en zijn partners, directeuren, agenten en medewerkers vrij te waren en vrij te houden van verliezen, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige compensatie) die direct of indirect het resultaat zijn van:

1) het gebruik van de Website door de Gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot het tonen van informatie over zo’n Gebruiker op de site

2) een schending van zo’n Gebruiker van de voorwaarden van de Overeenkomst

3) een schending van zo’n Gebruiker van een statement of garantie die is gemaakt door de Gebruiker van ROYALFUT, inclusief maar niet beperkt tot degenen die zijn genoemd in secties 5.3, 5.4 en 5.5 hierboven.

4) claims van derde partijen of andere derde partijen in verband met de producten die worden aangeboden of getoond op de Website.

9.6. ROYALFUT en zijn partners, directeuren, agenten en medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor enige speciale, directe of indirecte punitieve schade, of andere schade in het algemeen (inclusief maar niet beperkt tot schade van omzetverlies of verlies van spaargeld, een zakelijke onderbreking of verlies van informatie), of dat nou het resultaat is van het uitvoeren van het contract, nalatigheid, onrechtmatige daden, strikte aansprakelijkheid of andere wijze, of een ander verlies als resultaat van een van de volgende zaken:

1) gebruik van de Website of onmogelijkheid om de Website te gebruiken

2) enige gebreken in goederen, monsters, data, informatie of diensten die van een gebruiker of derde partij worden gekocht of verkregen via de Website

3) enige claims of eisen die de gebruiker maakt over productie, import, distributie, aanbieding, tentoonstelling, aankoop, verkoop en/of het gebruik van producten of diensten die worden aangeboden of getoond op de Website die de rechten van derde partijen schenden of als zodanig worden geclaimd, of claims van andere partijen dat zij recht hebben op vergoeding of herstel in verband met een rechtenclaim; eisen of claims van derde partijen die rechten claimen

4) ongeautoriseerde toegang door derde partijen tot de data of persoonlijke informatie van een Gebruiker

5) statements, gedrag of materiaal dat op de Website geplaatst wordt door Gebruikers, inclusief lasterlijk, aanstootgevend of illegaal materiaal

6) andere redenen die verband hebben met de activiteiten van ROYALFUT en het leveren van diensten via de Website

9.7. ROYALFUT behoudt zich het recht voor om op eigen kosten exclusieve bescherming en controle over een zaak over te nemen. In dit geval moet je meewerken met ROYALFUT om zo’n zaak op te lossen.

9.8. ROYALFUT behoudt zich het recht voor om toegang tot de Website en zijn functies te beperken, verbieden of aan te passen voor verschillende gebruikers en om zonder aankondiging functies te veranderen of nieuwe functies te introduceren. Elke Gebruiker accepteert dat het soms niet mogelijk kan zijn om de Website in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken en dat dit een negatief effect kan hebben op zijn of haar zaken. Elke Gebruiker gaat ermee akkoord dat ROYALFUT en zijn partners, directeuren, agenten of medewerkers in geen geval aansprakelijk zijn tegenover de Gebruiker of andere derde partijen in het geval dat de Website niet te gebruiken is (bijvoorbeeld door een overtreding, beperking van de toegang, aanpassingen of verwijderen van een functie van de Website, of elke andere wijze).

9.9. ROYALFUT is niet de auteur van content van derde partijen, zoals anonieme gebruikers, bekende auteurs of betaalde contentleveranciers. ROYALFUT noch zijn partners, directeuren, agenten of medewerkers zijn een relatie aangegaan met zulke derde partijen. Alle content van derde partijen valt onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de partij die de content levert. ROYALFUT noch zijn partners, directeuren, agenten of medewerkers zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, relevantie, wettelijkheid of juistheid van content van derde partijen en zijn niet aansprakelijk tegenover Gebruikers in verband met het vertrouwen dat Gebruikers hebben gesteld in content van derde partijen. Daarnaast zijn ROYALFUT noch zijn partners, directeuren, agenten of medewerkers verantwoordelijk voor het gedrag van Gebruikers op de Website, en zijn niet aansprakelijk tegenover personen voor schade die is geleden door een persoon als gevolg van gedrag van Gebruikers.

9.10. ROYALFUT kan Gebruikers toestemming geven om toegang te krijgen tot content, producten of diensten die worden aangeboden door derde partijen via een hyperlink (tekstlinks, banners, kanalen of andere links) naar een website of profiel/account op de webdienst van de derde partij. De Gebruiker erkent dat ROYALFUT geen controle heeft over zulke websites van derde partijen of invloed heeft op zulke websites, en dat ROYALFUT noch zijn partners, directeuren, agenten of medewerkers verantwoordelijk of aansprakelijk zijn tegenover anderen voor zulke websites of elke soort content, producten of diensten die op zo’n website worden aangeboden. De Gebruiker moet de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van zulke websites lezen voordat hij of zij zulke websites van derde partijen gebruikt om zich te informeren over de Gebruiksvoorwaarden van zulke websites.

9.11. Als ROYALFUT ondanks het bovenstaande aansprakelijk wordt gesteld, is die aansprakelijkheid beperkt tot het merendeel van a) de prijs van een specifieke transactie waarover een geschil is ontstaan, b) de betwiste vergoedingen zijn niet groter dan de totale vergoedingen betaald door de Gebruiker aan ROYALFUT 12 maanden voor de actie die de aansprakelijkheid opleverde, of $100.

10. Kennisgeving voor de gebruiker

10.1. Alle berichten of claims aan de Gebruiker zijn geldig als ze persoonlijk, via koerier, via geregistreerde post, fax of e-mail naar het laatst bekende adres, faxnummer of e-mailadres dat is verstrekt door de ROYALFUT-gebruiker worden geleverd, of als zo’n bericht of claim wordt geplaatst in een publiek en gratis toegankelijk deel van de Website. Een notificatie aan een Gebruiker wordt gezien als ontvangen door zo’n Gebruiker als en wanneer:

• ROYALFUT kan aantonen dat een bericht, fysiek of elektronisch, is verstuurd naar zo’n Gebruiker; of

• direct zodra ROYALFUT zo’n bericht plaatst in het publiek en gratis toegankelijke deel van de Website.

11. Juridische geschillen

11.1. De partijen gaan akkoord dat alle juridische of redelijke claims of geschillen die ontstaan of mogelijk ontstaan tussen hen in verband met deze of vorige versies van de Gebruikersovereenkomst van ROYALFUT, je gebruik van of toegang tot de Website, diensten of enige producten of diensten die zijn gekocht of verkocht via de websites, diensten, applicaties of tools van ROYALFUT worden opgelost in overeenstemming met de voorzieningen in deze sectie over juridische geschillen.

11.2. Je gaat ermee akkoord dat wetgeving van VAE, ongeacht conflict van wettelijke regels, de Gebruikersovereenkomst en alle claims of geschillen die ontstaan of kunnen ontstaan tussen jou en ROYALFUT beheerst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt gemeld in de Gebruikersovereenkomst.

11.3. Mocht er een geschil, claim, vraag of onenigheid ontstaan uit deze Overeenkomst of in verband met een schending ervan, zullen de partijen van deze Overeenkomst alle mogelijke moeite doen om het geschil, de claim, het probleem of de onenigheid op te lossen. Daarom zullen ze gewetensvol overleggen en onderhandelen met elkaar en, in elkaars belang, proberen om een eerlijke en billijke oplossing te vinden die beide partijen tevreden stemt. Als ze niet binnen 60 dagen zo’n beslissing bereiken, zullen na een bericht van een van de partijen aan de andere partij alle geschillen, claims, vragen of onenigheden uiteindelijk worden beslist door de rechtbank op de locatie van het bedrijf Azur Apps FZ-LLC (Apartment 40903, V Five Palm South Residence, Jumeirah, PB336929, Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten), afhankelijk van het type Gebruiker.

12. Algemene informatie

12.1. De Overeenkomst van ROYALFUT en alle documenten die op onze websites worden geplaatst vormen de gehele Overeenkomst tussen de Gebruiker en ROYALFUT in verband met toegang tot en gebruik van de Website, en overstijgen alle vorige schriftelijke of mondelinge Overeenkomsten in verband met dezelfde onderwerpen van deze Overeenkomst.

12.2. ROYALFUT en de Gebruiker zijn onafhankelijke partijen en geen enkel agentschap, partnership, joint venture, medewerker-werkgever- of franchisor-franchisee-relatie is bedoeld of wordt gecreëerd door deze Overeenkomst.

12.3. Mocht ROYALFUT een recht of voorziening uit de voorwaarden van deze Overeenkomst niet handhaven, dan betekent dat niet dat er afstand wordt gedaan van deze rechten of voorzieningen.

12.4. Als een voorziening van de Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, wordt zo’n voorziening verwijderd uit de Overeenkomst zonder dat dit van invloed is op de geldigheid van de overige voorzieningen in de Overeenkomst.

12.5. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat er geen derde begunstigden in de Overeenkomst zullen zijn.

12.6. Headlines zijn alleen bedoeld ter referentie en definiëren, beperken, interpreteren of omschrijven op geen enkele manier de reikwijdte van de heading zelf of de reikwijdte van zo’n sectie.

13. Nakoming van AML/KYC-beleid

13.1. De koper en verkoper gaan ermee akkoord dat ROYALFUT een ’Know Your Customer’ (Ken je Klant)- en ’Anti-Money Laundering’ (Anti-witwassen)-beleid heeft om internetfraude te bestrijden.

13.2. ROYALFUT heeft een ZERO TOLERANCE-beleid tegen internetfraude en alle pogingen om toegang te krijgen tot klantinformatie of andere informatie op zijn websites, of deze informatie te verkrijgen, via illegale of geheime wegen. Het bedrijf werkt samen met lokale, nationale en internationale fraudeonderzoekers en gebruikt meerdere elektronische en andere manieren om fraude te voorkomen, detecteren en verdringen. Het bedrijf vervolgt overtreders die zijn opgepakt en frauduleuze activiteiten hebben gepleegd op de Website op agressieve wijze met alle juridische mogelijkheden. Het bedrijf werkt samen met agentschappen als lokale en landelijke politie, de Amerikaanse FBI, Amerikaanse en internationale douaneagentschappen en Interpol.

13.3. Als onderdeel van de ’Know Your Customer’-procedures evalueert ROYALFUT klanttransacties en worden materiële feiten over gebruikers, klanten en hun transacties verzameld en opgeslagen. ROYALFUT is toegewijd aan het beschermen van de rechten van gebruikers en de privacy van hun persoonlijke data. ROYALFUT verzamelt alleen persoonlijke data van klanten als dat nodig is om op de juiste manier zijn diensten aan te bieden aan Gebruikers. Persoonlijke data over kopers en voormalige kopers mag alleen worden gedeeld met derde partijen in een beperkt aantal omstandigheden, in overeenstemming met toepasselijke wetten en Overeenkomsten tussen ROYALFUT en de Gebruiker. ROYALFUT moet klantenbestanden zorgvuldig en elektronisch opslaan, inclusief statements, transactierapporten, bonnetjes, aantekeningen, interne correspondentie en alle andere documenten die verband houden met de klant, zo lang als dat is vereist door de verzekeringsteams bij de respectievelijke banken.

13.4. Alle financiële transacties die gekoppeld kunnen worden aan witwassen, worden gezien als verdacht. De basis om te bepalen dat een bepaalde transactie verdacht is, kan de persoonlijke observatie en ervaring van ROYALFUT-medewerkers zijn, of ontvangen of geïdentificeerde informatie. Onderhevig aan toepasselijke wetten en vereisten van internationale organisaties mag ROYALFUT, als dat noodzakelijk is en zonder verplichting om toestemming te krijgen van de Cliënt of hem of haar in te lichten, regelgevende instanties of rechthandhavingsautoriteiten inlichten over verdachte transacties. ROYALFUT zou periodiek lijsten moeten raadplegen die worden gepubliceerd door lokale autoriteiten en internationale organisaties met bekende of verdachte terroristen, terroristische organisaties en landen met een hoog risico op basis van OFAC-sancties. ROYALFUT is verplicht om zorgvuldigheidsprocedures uit te voeren rond al zijn klanten door hun transacties te analyseren op verdenking van witwassen.

14. Toestemming voor het verwerken van persoonlijke data

Door zich te registreren bij de service geeft de Gebruiker toestemming aan ROYALFUT om zijn of haar Persoonlijke Data te controleren en verwerken, op basis van de volgende voorwaarden:

1. De Operator verwerkt de data van het Onderwerp om:

• Je onze diensten te kunnen verlenen.

• Contact met je op te kunnen nemen via e-mail, telefoon of andere manieren om geschillen op te lossen, vergoedingen te innen, problemen op te lossen met je account of onze sites, diensten, applicaties of tools, of voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan.

• Fraude, beveiligingsinbreuken of potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen en op te sporen, en onze Gebruikersovereenkomsten te handhaven

• De identiteit van onze klanten te controleren en te verifiëren

• Operationele redenen als verbetering van onze efficiëntie, trainingen en kwaliteitscontroles

• Ongeautoriseerde toegang tot en aanpassingen aan onze systemen te voorkomen

• Onze diensten en de diensten van bepaalde derde partijen aan te prijzen voor:

✓ bestaande en voormalige klanten

✓ derde partijen die eerder interesse hebben getoond in onze diensten

✓ derde partijen met wie we tot nu toe nog geen zaken hebben gedaan

• Externe onderzoeken en kwaliteitscontroles uit te voeren

2. De lijst van persoonlijke data die wordt overgedragen aan ROYALFUT om verwerkt te worden:

We kunnen de volgende persoonlijke informatie over jou verzamelen en verwerken:

• je naam en contactgegevens, waaronder je e-mailadres en telefoonnummer

• informatie waarmee we je identiteit kunnen verifiëren en bevestigen, zoals je geboortedatum

• informatie over je gender, als je ervoor kiest om dat met ons te delen

• logindata van je computer, statistieken over pageviews, verkeer van en naar ROYALFUT en cookie-informatie

• locatiedata

• informatie over je levering (platform, aantal munten in de bestelling), factureringsgegevens, informatie over transacties en betaalkaarten

• je persoonlijke of professionele interesses

• je professionele online aanwezigheid

• je contactgeschiedenis met ROYALFUT, zijn medewerkers, directeuren, partners, je aankoopgeschiedenis en bewaarde items op ROYALFUT

• • informatie over de accounts die je koppelt aan ROYALFUT, zoals Facebook, Google en andere platforms

• informatie waarmee we krediet- of andere financiële controles over je kunnen uitvoeren

• informatie over hoe je de Website van ROYALFUT gebruikt

• je antwoorden op enquêtes en informatie over je deelname aan prijsvragen, lotingen en speciale aanbiedingen

• transactionele informatie op basis van je activiteit op ROYALFUT (bijv. informatie om het aankoop- en verkoopproces te simplificeren)

• publieke discussies, chats, oplossingen van geschillen, correspondentie via ROYALFUT en correspondentie die naar ons is gestuurd

• andere informatie, waaronder je IP-adres en standaard webloginformatie (type browser, Internet Service Provider (ISP), referral- en exit-pagina’s, besturingssyteem, datum/tijd-stamp en clickstream-data), plus extra informatie van derde partijen, zoals factureringsgegevens die zijn verstrekt door betaalmethoden die je gebruikt om betalingen te doen of te ontvangen, plus je browser-ID, cookie-ID, apparaat-ID, type apparaat, informatie over gebruik van proxyservers/VPN en aanverwante technologieën, informatie over je locatie, e-mailadressen, telefoonnummers en publieke socialmediaprofielen die worden verstrekt door onze diensten tegen betalingsfraude en zorgvuldigheid rond onze klanten.

Deze persoonlijke data is noodzakelijk om je onze diensten te kunnen verlenen. Je kunt ervoor kiezen om ons geen informatie te verstrekken, maar sommige informatie over jou is noodzakelijk om: je als lid te registreren; producten of diensten te kopen en een profiel te voltooien; mee te doen aan enquêtes, wedstrijden of lotingen; ons een vraag te stellen of andere transacties uit te voeren op onze Website. ROYALFUT gebruikt deze informatie ook om trends te analyseren, fraude op te sporen en de site te beheren.

De toestemming is geldig vanaf het moment dat de Persoonlijke Data zijn geregistreerd op https://royalfut.com

15. Cookieverwerkingsbeleid

Door https://royalfut.com te bezoeken, aanvaard je dit beleid, waaronder het feit dat ROYALFUT cookies en andere data kan gebruiken voor verdere verwerking door Google Analytics, Yandex.Metrics en andere systemen, en deze voorts kan overdragen aan derden ten behoeve van onderzoek, werkzaamheden of diensten.

Als je https://royalfut.com bezoekt, kunnen cookies worden gebruikt om:

• ervoor te zorgen dat de Website goed en veilig fuctioneert

• de kwaliteit van de Website te verbeteren

• je te registreren op de Website

• je informatie te geven over de Website, zoals over zijn producten en diensten

• producten en/of diensten te verbeteren en nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen.

Andere informatie die wordt verzameld, kan worden gebruikt om je "lijst met interesses" te genereren, die bestaat uit een willekeurige identificatie, interessecategorie en een tijdvermelding, om je online content en advertenties te tonen die overeenkomen met je interesses.

Je browser en/of apparaat kan je de mogelijkheid geven om cookies te blokkeren, verwijderen of op andere wijze te beperken. Echter, cookies vormen een belangrijk deel van https://royalfut.com, dus het blokkeren, verwijderen of beperken van cookies kan leiden tot verlies van een groot aantal functies van de Website.

Als je de cookies van de browser of het apparaat dat je gebruikt wilt beheren, kun je de aanwijzingen opvolgen van de ontwikkelaar van de browser of de fabrikant van het apparaat.

Algemene voorwaarden vanaf 01.10.2020 (01.10.2020 - 07.02.2021)

Algemene voorwaarden vanaf 08.02.2021 (08.02.2021 - 03.06.2021)

Privacybeleid van 01.10.2020 (01.10.2020 - 07.02.2021)

Psst... Zoek je munten?